Višina povprečnin za občine za 2024 in 2025 določena

Danes se je minister za javno upravo, Klemen Boštjančič, sestal s predstavniki občinskih združenj, kjer so sklenili pomemben dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Po dolgih in konstruktivnih pogovorih so strani uspešno podpisale sporazum, ki določa, da bo povprečnina za občine za obe leti znašala 725 evrov na prebivalca.

Poleg tega je bilo dogovorjeno tudi, da bodo občine prejele dodatna sredstva za kritje višjih stroškov dela. Prihodnje leto bodo občine prejele 20 milijonov evrov, leto zatem pa 34 milijonov evrov. Ta sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov dela v javnih zavodih, ki so se povečali.

Vladna spletna stran je objavila sporočilo, v katerem so pojasnili, da bodo občine sredstva prejele v različnih zneskih, v skladu z njihovimi potrebami.

Minister Boštjančič je glede dogovora poudaril, da je to le korak k reševanju finančnih izzivov občin. V prihodnjih mesecih se bodo začeli pogovori o prenovi zakona o financiranju občin, kjer bo vlada upoštevala potrebe občin.

Poleg ministra Boštjančiča so dogovor podpisali tudi Peter Dermol iz Združenja mestnih občin Slovenije, Vladimir Prebilič iz Skupnosti občin Slovenije in Robert Smrdelj iz Združenja občin Slovenije.

Vlada je ob tem izrazila razumevanje za argumente občin in upoštevala javnofinančne omejitve države v trenutnih razmerah, ki so zaznamovane z obnovo po avgustovskih poplavah.

vir

Foto: MF RS X

Portal24