Vlada Republike Slovenije je na 2. redni seji, na predlog ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan, imenovala 13 državnih tožilcev. Dva na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, štiri na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Tri na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, dva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru. Po enega pa na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Ministrica dr. Švarc Pipan je že v svoji predstavitvi pred pristojnim Odborom Državnega zbora Republike Slovenije za pravosodje izpostavila, da bo ena prvih potez po nastopu funkcije, odprava blokade imenovanj državnih tožilcev. Poudarila je, da »gre pri predlogih ministrstva za strokovno preverjen nabor kandidatk in kandidatov, ki so prešli tudi sito Državnotožilskega sveta. Z vidika sodobne demokracije in vrednot vladavine prava, je blokada imenovanj državnih tožilcev nedopustna praksa, ki je povzročila precejšnjo kadrovsko stisko v tožilskih vrstah.«

Državnotožilska organizacija se namreč sooča z velikim pomanjkanjem državnih tožilcev. Dalj časa opozarja tudi na pereče kadrovske razmere na državnih tožilstvih.  Nastale so s tem, da prejšnja Vlada Republike Slovenije ni odločila o prejetih predlogih za imenovanje. Na dan 31. 12. 2021 so tako funkcijo opravljali zgolj 203 državnotožilski funkcionarji. To pomeni, da skupno število državnih tožilcev dosega le slabih 75 % sistemiziranih mest, ki jih predvideva Odredba o številu mest državnih tožilcev.

Dr. Švarc Pipanova se bo tudi v prihodnje zavzemala za ažurno vodenje razpisnih postopkov in zagotovitev optimizacije postopkov imenovanj državnih tožilcev, v okviru zakonodajnih sprememb.

Vir: MP RS
Foto: Bobo