Vlada in sindikati – pogajanja s pomočjo delovnih skupin

Branimir Štrukelj in Klemen Boštjančič [Foto: Zajem zaslona]

Vlada in sindikati – pogajanja s pomočjo delovnih skupin

Vlada in sindikati javnega sektorja so nadaljevali krovna pogajanja z namenom prenove plačnega sistema in odprave obstoječih plačnih nesorazmerij. Pogajanja, ki vključujejo več kot 40 reprezentativnih sindikatov, so sicer ocenjena kot konstruktivna, vendar ključna vprašanja še vedno ostajajo odprta.

Minister za finance Klemen Boštjančič, glavni vladni pogajalec, je po pogajanjih razkril, da so se zaradi “operativnih razlogov” odločili za ustanovitev delovne skupine. Ta bo podobno kot že obstoječa skupina za pripravo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, iskala kompromise. V delovno skupino bodo imenovani predstavniki tako vlade kot obeh sindikalnih pogajalskih skupin, v upanju, da bo manjše število ljudi olajšalo iskanje kompromisnih rešitev.

Branimir Štrukelj, vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja, je poudaril, da delovna skupina ne bo imela manjših pristojnosti. Iskala bo kompromise za predlog krovni pogajalski skupini, ki ga bodo morali potrditi vsi reprezentativni sindikati. Štrukelj je dogovor o delovni skupini označil za pomemben korak, ki izraža željo obeh strani po dosegi dogovora.

Obdobje izvedbe dogovorjenega

Vendar pa je ključna točka nesoglasja med stranema obdobje izvedbe dogovorjenega. Vladni predlog predvideva petletno obdobje za uveljavitev plačne reforme in odpravo plačnih nesorazmerij, medtem ko plače ne bi bile usklajene z inflacijo. To je za sindikate nesprejemljivo. Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine dela sindikatov, meni, da bo to verjetno najtežja točka pogajanj.

Štrukelj je dodal, da je za njih ključno, da se odpravi nesorazmerja v nominalnih zneskih. Poudaril je tudi potrebo, da država razmisli o prihodnosti javnega sektorja. Štrukelj je dejal, da je “Slovenija je socialna država in pomemben del uresničevanja socialne države se izvaja prek javnih storitev, zdravstva, šolstva, varnosti … Če bo država zgolj ozko gledala na plačno reformo, potem to ne bo ustrezen odgovor za prihodnost javnega sektorja v naši državi,” je dejal. Dodal je, da bi verjetno moral tudi predsednik vlade javno kaj konkretnega povedal o tem, “kaj ima namen država početi z javnim sektorjem v prihodnjih letih. Če ga misli ohraniti, potem se mora tudi na plačnih pogajanjih temu prilagoditi in na neki način to odločitev podpreti s svojimi stališči.”

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Zajem zaslona