Vlada je potrdila Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za oskrbo slovenske Istre. Interventne prevoze bodo zagotavljali Slovenska vojska z razpoložljivimi sredstvi za prevoz vode, gasilske enote z avto cisternami in zasebna podjetja.

Za potrebna materialna sredstva za črpanje vode in izvedbo koordinacijskih aktivnosti bo poskrbela Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Finančna sredstva za izvedbo aktivnosti (2.856.800,00 evrov) pa bo zagotovilo Ministrstvo za obrambo na proračunskih postavkah URSZS in Slovenske vojske. Sprejeti sklep velja do 30. 8. 2022 z možnostjo podaljšanja. 

URSZS bo zaradi  motene oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri v dogovoru z javnimi podjetji za oskrbo s pitno vodo izdelala Načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za oskrbo slovenske Istre. 

Rižanski vodovod za trenutno oskrbo prebivalcev ter zmanjšano zagotavljanje pitne vode za gospodarske subjekte dnevno potrebuje 5.000 m³ vode. Da bi se težavam ognili bodo vode črpali iz reke Unica, nedaleč od naselja Planina. Vodo iz Unice bodo zajemali dolvodno od zajetja Malni zato na oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka ne bo vplival.

Prevoze vode bo prioritetno zagotavljata Slovenska vojska in gasilske organizacije. Če razpoložljive zmogljivosti Slovenske vojske in gasilskih organizacij ne bi zadoščale, oziroma bi bila sklenitev pogodbe z zasebnim izvajalcem racionalnejša lahko URSZS pogodbo sklene tudi  z zasebnimi prevozniki vode. Vodo bodo dostavljali v vodarno Cepki v bližini Črnega kala;

Rešitve v načrtu ne zajemajo zagotavljanja vode za potrebe kmetijstva.

Ne spreglejte:

#suša: V slovenski Istri so zbiralniki vode prazni

 V slovenski Istri so prazni tudi zbiralniki vode za kmetijstvo. Inštitut 8. marec zavrača obtožbe glede odgovornosti za požare in pomanjkanje vode. Na območju občin Miren-Kostanjevica in Komen pa morajo vodo prekuhavati… več tukaj.

Foto: NBC News

By A.K.

Komentar: