(Foto: Wion/Twitter )

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni opičje koze.

V Evropi in Severni Ameriki od začetka maja beležijo več primerov okužb z virusom opičjih koz, ki se sicer pojavlja v tropskih gozdnatih predelih v Centralni in Zahodni Afriki. Virus, ki povzroča opičje koze je soroden virusu, ki je povzročal črne koze. Te smo s pomočjo globalne kampanje cepljenja uspeli izkoreniniti. Virus opičjih koz se na ljudi lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo (največkrat prek glodavcev ali primatov) ali okuženim človekom ali s človeškimi telesnimi tekočinami, ki vsebujejo virus. Prenos med ljudmi je lahko tudi kapljičen. Okužba se širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku.

Pri opičjih kozah gre za porajajočo se nalezljivo bolezen, ki se do sedaj v takšnem obsegu v Evropi še ni pojavljala. Glede na epidemiologijo skupkov, ki se pojavljajo v Evropi, pojava primerov te bolezni je pričakovano, da se bodo primeri pojavljali oziroma se je že, tudi v Sloveniji. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni pozivata države, da takoj vzpostavijo epidemiološko spremljanje primerov te bolezni in ustrezno obravnavo tesnih kontaktov.

Glede na navedeno je treba okužbo z virusom opičjih koz čim prej uvrstiti v 1. skupino nalezljivih bolezni, za katere je po Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) obvezna prijava za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Le tako bo imel Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotovljeno ustrezno zakonsko podlago za vzpostavitev epidemiološkega spremljanja navedene bolezni, epidemiološko obravnavo primerov in njihovih tesnih kontaktov, ter za posredovanje vseh zahtevanih podatkov mednarodnim inštitucijam.

Vir: Ministrstvo za zdravje