Vlada ne podpira predloga Zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge (ZOTFPP), saj po njenem mnenju pretirano posega v zasebnost posameznika. Vlada meni, da bi takšna ureditev lahko bila sporna pri presoji ustavnosti, zlasti, ob odsotnosti prostovoljne privolitve funkcionarja k testiranju. Dodatni razlog je, da po mnenju vlade predlog ne rešuje celovite problematike vseh psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na vestno, nepristransko in kakovostno opravljanje nalog funkcionarjev.

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije (DZ) je v mnenje Vladi Republike Slovenije (Vlada) posredovala Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge (ZOTFPP) – prva obravnava, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Jelko Godec.

S predlogom ZOTFPP se določa obveznost testiranja funkcionarjev na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacija in postopek testiranja ter objava poročila o ugotovitvah testiranja.

Predlagatelji utemeljujejo predlog zakona s tem, da je njegovo sprejetje neizogibno zaradi odgovorne politike oziroma odgovornosti funkcionarjev pri opravljanju njihovih funkcij in preglednosti njihovega delovanja.

Pričakovano ravnanje poslancev, predsednika republike, predsednika Vlade, ministrov in državnih sekretarjev je, da opravljajo naloge vestno, nepristransko in kakovostno.

Razkritje podatkov na prisotnost prepovedanih drog v organizmu funkcionarja bi moralo biti v javnem interesu. Primerjalnopravno gledano je Zakon o testiranju na prepovedane droge po naključni izbiri sprejela Avstralija (leta 2007). V drugih državah so se določene politične stranke oziroma njihovi funkcionarji prostovoljno odločili za testiranje na prisotnost prepovedanih drog.

Vlada ne podpira predloga ZOTFPP, saj pretirano posega v zasebnost posameznika, in bi bila lahko takšna ureditev pri presoji ustavnosti sporna, zlasti, ob odsotnosti prostovoljne privolitve funkcionarja k testiranju, in iz nadaljnjega razloga, da ne rešuje celovite problematike vseh psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na vestno, nepristransko in kakovostno opravljanje nalog funkcionarjev.

Vir: Ministrstvo za zdravje

By A.K.

Komentar: