Vlada odpoklicala še dva direktorja DUTB-ja in hkrati imenovala dva v. d. izvršnega direktorja.

Na seji upravnega odbora so neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) s položajev izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali Andreja Lazarja in Kristino Šteblaj. Hkrati so za v. d. izvršnih direktorjev imenovali Mitjo Križaja in Žigo Pfeiferja.

DUTB

Iz DUTB-ja so sporočili, da so izvršno vodstvo preoblikovali zaradi učinkovite izvedbe dejavnosti za prenehanje DUTB-ja, ki bo konec leta. Na Slovenski državni holding, kot njenega pravnega naslednika, bodo prenesli preostale dejavnosti in premoženje. Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank določa, da DUTB 31. decembra 2022 preneha obstajati. Vlada lahko ne glede na to določilo, če DUTB proda več kot 75 odstotkov prevzetih obveznost, predlaga DZ-ju ukinitev DUTB-ja tudi prej.

K nalogam pri končanju delovanja DUTB-ja naj bi, po mnenju neizvršnih direktorjev, novoimenovana vršilca dolžnosti izvršnih direktorjev veliko pripomogla. Nova izvršna direktorja z delom začneta 1. julija.

Mitja Križaj ima na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, ki se ukvarjajo z upravljanjem nestrateških in slabih naložb bank ter drugih finančnih organizacij, več kot 20 let vodstvenih izkušenj.

Žiga Pfeifer ima 14-letne izkušnje v nepremičninskem in bančnem sektorju in je podkovan na področju razvoja, vodenja in upravljanje večjih projektov. DUTB-ju se je kot vodja upravljanja nepremičninskega portfelja s področja stanovanjskih nepremičnin pridružil leta 2018. Dve leti je opravljal funkcijo direktorja podjetja Argolina.

Menjave med izvršnimi direktorji niso nepričakovane, prihajajo po nedavnih spremembah med neizvršnimi direktorji. Na svoji prvi seji na začetku junija je vlada z odpoklicem z mesta neizvršnega direktorja seznanila Francija Matoza. Vlada je z istim dnem odpoklicala še Gregorja Planteua, Aleksandra Lozeja in Alenko Urnaut Ropoša.

Vlada je na njihova mesta imenovala Žigo Debeljaka, Miho Resmana, Diano Milivojević in Roka Marolta. Novi predsednik uprave DUTB-ja je nekaj dni zatem postal Debeljak, nekdanji direktor Mercatorja in član uprave Gorenja.

Foto: BOBO