Vlada omejila najvišjo ceno za variabilni del toplote za gospodinjstva

Vlada je na seji izdala uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote po tej uredbi znaša 98,70 evra na megavatno uro. Uredba velja do 30. aprila.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije namreč predvideva možnost vladne regulacije cen toplote iz daljinskega ogrevanja, če pride do nesorazmernega povečanja cene toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja.

Razlike med sistemi v Sloveniji so iz različnih razlogov zelo velike. Ključni razlog je gorivo, ki ga posamezni sistem uporablja, poleg tega pa so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani,” so navedli v Ukomu.

Vlada je ugotovila, da se vrednosti tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih za mesec januar 2023 gibljejo od 45,85 evra/MWh do 160 evrov/MWh (Nova Gorica, Trbovlje, Hrastnik).

Posledično je vlada z uredbo določila najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja za gospodinjske odjemalce, ki dobivajo toploto iz distribucijskega sistema prek individualnega, pa tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote zdaj znaša 98,70 evra/MWh, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023.

Subvencije za pelete

Vlada je z uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov določila način izplačila, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil upravičencem ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov.

Subvencije bo izplačeval Borzenov center za podpore, ki mora v roku enega meseca omogočiti oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije določa, da lahko fizične osebe, ki lesne pelete uporabljajo za ogrevanje gospodinjstva, dobijo 100 evrov subvencije na tono, skupno za največ pet ton, pogoj je, da so pelete kupili med 1. septembrom in 31. decembrom 2022.

vir Foto: Pexels

Ne spreglejte…

Vlada že obravnava predlog zakona za izplačevanje dodatka k sodniškim plačam

Vlada že obravnava predlog zakona, s katerim bo uredila izplačevanje dodatka k plačam pravosodnih funkcionarjev, je v odgovoru na poslansko vprašanje na seji DZ-ja pojasnila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Pravosodje: 600 evrov bruto mesečnega dodatka izhodišče za reformo

Dodatek, ki ga je napovedal Golob, bo v resnici prejemek, ki bo z reformo plačnega sistema postal stalen. Premier Robert Golob je na občnem zboru Slovenskega sodniškega društva napovedal reformo plačnega sistema s posebnim plačnim stebrom za sodstvo oziroma pravosodje. Do izvedbe reforme bodo sodniki prejemali 600 evrov bruto dodatka.. več tukaj.

By A.K.

One thought on “Vlada omejila ceno za variabilni del toplote za gospodinjstva”

Komentar: