Vlada v sodelovanju s ključnimi deležniki (avtoprevozniki, kmeti, gospodarstveniki, ….) pripravlja celovit paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje.

Izzive vlada naslavlja prioritetno. Z nujnimi ukrepi je najprej naslovila problematiko visokih cen pogonskih goriv, kjer se je država odpovedala nekaterim dajatvam, da bi bila cena za končnega uporabnika čim nižja.

Ponovna uvedba regulacije cen se je že odrazila v pocenitvi pogonskih goriv zunaj avtocest. Sledili so ukrepi za blažitve prehranske draginje, med drugim 22 milijonov evrov pomoči kmetom v obliki subvencij za repromaterial in gorivo, odkup domače pšenice in redno spremljanje cen košarice petnajstih dobrin.

V pripravi so tudi dodatni ukrepi za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Cilj ukrepov je porazdelitev bremen po celotni verigi in iskanje ravnotežja med državnim proračunom in končnim uporabnikom. Vsi ukrepi, tudi glede cen zemeljskega plina in električne energije, bodo predstavljeni v najkrajšem možnem času.

Pomoč za kmetijski in ribiški sektor

Zaradi rasti cen goriv, elektrike, in repromateriala je vlada sprejela ukrepe v višini 22,4 milijonov evrov, namen katerih je pomagati kmetijskemu in ribiškemu sektorju pri soočanju z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Zaradi prejema pomoči vlada pričakuje, da proizvajalci in pridelovalci ne bodo zvišali maloprodajnih cen za potrošnike. Ukrepi se nanašajo na tri sklope: pomoč sektorju mleka, pomoč na sektorju pogonskih goriv za kmetijstvo in ribištvo in pomoč na področju gnojil in repromateriala.

Na poziv Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter Sindikata kmetov Slovenije se je vlada odzvala z odkupom v Sloveniji pridelane pšenice. Vlada je na ta poziv odgovorila v nekaj dneh, z odločitvijo, da bo povečala zaloge žita v okviru blagovnih rezerv in pridelek zadržala v državi. Kmetje bodo tako imeli zanesljivega kupca in stabilno ceno. S tem ukrepom se bo zaloga domače pšenice v blagovnih rezervah bistveno povečala, kar je v primeru poglabljanja krize v Ukrajini in posledičnih motenj v zagotavljanju zadostne oskrbe izjemnega pomena.

Država bo za sektor mleka namenila 5,2 milijona evrov pomoči. Pomoč bo izplačana predvidoma do septembra Sredstva bo prejelo okoli 4000 kmetijskih gospodarstev, ki redijo krave molznice. Ukrep pomoči za pogonska goriva bo vreden 2,2 milijona evrov, ukrep za nakup reprodukcijskega materiala pa 15 milijonov evrov. Oba naj bi bila izplačana predvidoma do jesenske setve.

S Trgovinsko zbornico Slovenije je bila dogovorjena okvirna košarica 15-ih živil. Namen tega je doseči večjo transparentnost cen primerljivih izdelkov, omejiti cenovne pritiske na samega potrošnika ter doseči informiranega potrošnika, ki bo z izbiro ohranjal svojo kupno moč.

Namen aktivnosti

Namen aktivnosti je priprava podlag in pridobitev potrebnih podatkov in informacij za izvajanje morebitnih drugih aktivnosti in potrebnih ukrepov. Pripravljene pa bodo tudi podlage za spremljanje cen po verigi preskrbe s hrano na podlagi Zakona o kontroli cen. V kolikor bi bilo potrebno poseči po tem ukrepu, bo vlada sprejela tudi ustrezen akt.

Ukrepi pri naftnih derivatih

Ukrepi pri naftnih derivatih so bili ne samo nujni, ampak urgentni.  Vlada meni, da  bi vztrajanje pri regulaciji, ki jo je uvedla vlada v prejšnjem mandatu tj. določitev najvišje maloprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizla na in izven avtocest. Na koncu leta pomenilo do 800 milijonov minusa za državni proračun, navaja vlada.

Prvi nujni ukrepi iz naslova regulacije cen pogonskih goriv so po dveh tednih že pokazali prve rezultate; s torkom, 5. julijem, sta se 95-oktanski bencin in dizel zunaj avtocestnega križa pocenila za nekaj centov. Kot kaže primerjava s sosednjimi državami, cene goriva v Sloveniji ostajajo med najnižjimi.

Regulacija cen

Nov način regulacije cen pravičneje porazdeljuje breme med državo, naftne trgovce in državljane. S tem je vlada zagotovila večjo dolgoročno vzdržnost za slovenski proračun. Z omejitvijo marž, začasno odpovedjo okoljskih dajatev in najnižjih možnih trošarin pa je državljanom omogočila cenejše gorivo izven avtocest in cenejši dizel na avtocestah – kar je ugodno tako za državljane kot tudi za avtoprevoznike.

Vzporedno z reguliranjem marž je vlada pripravila še en omilitveni ukrep, uveljavljen s 1. julijem. Gre za zvišano neobdavčeno povračilo potnih stroškov za delovno aktivne. Prav tako bo zvišan znesek povračila trošarin javnim prevoznikom (da se ohrani konkurenčnost javnega prevoza). Razbremenitve bodo deležni tudi kmetje oz. vsi upravičenci kmetijskega resorja.

Ukrepi za zajezitev cen zemeljskega plina in električne energije so prav tako v pripravi in bodo predstavljeni v najkrajšem možnem času.

Foto: Vlada RS Twitter Vir: Vlada RS

By A.K.

Komentar: