Vlada s pravimi ukrepi uspešna pri zamejitvi rasti cen

Robert Golob [Foto: Vlada RS X]

Vlada s pravimi ukrepi uspešna pri zamejitvi rasti cen

Po zadnjih podatkih je Slovenija dosegla pomemben napredek pri obvladovanju inflacije, ki se je od oktobra 2023 do februarja letos znižala s 6,9 odstotka na 3,4 odstotka, je sporočil predsednik vlade Robert Golob med odgovori na poslanska vprašanja v državnem zboru. Poudaril je, da “visoka inflacija ni več težava, s katero se soočamo. Naš cilj je inflacijo ohraniti pod tremi odstotki.”

Visoke cene hrane in energentov so lani poganjale inflacijo, na kar je vlada odgovorila z več ukrepi. Med njimi je Golob izpostavil spremljanje cen celotne prehranske verige, ki je pomagalo stabilizirati cene hrane. Ta ukrep je bil pozitivno sprejet med vsemi, od pridelovalcev do potrošnikov.

Vlada je prav tako naslovila zaskrbljenost glede visokih cen elektrike za gospodinjstva. Primerjava cen v Sloveniji z Avstrijo in Nemčijo kaže, da Slovenija uspešno obvladuje cene energentov, zahvaljujoč vladnemu ukrepu regulacije cen.

Dodatni vladni ukrepi za blažitev draginje

Poleg ukrepov proti visokim cenam hrane in energentov, je vlada sprejela tudi širok spekter ukrepov za blažitev posledic draginje. Med njimi so solidarnostni in draginjski dodatki, ki so kratkoročno blažili akutne stiske najranljivejšega dela prebivalstva, začasno znižanje DDV, višje splošne dohodninske olajšave, zgodovinskega dviga minimalne plače, usklajevanje socialnih transferjev (4,2 odstotka) in pokojnin (8,8 odstotka) ter drugi ukrepi na področju plač, pa tudi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, regulacije cen energije ter v okviru ukrepov za odpravljanje posledic poplav.

Te ukrepe je Golob predstavil kot del vladnih prizadevanj za ohranjanje nizke inflacije in zagotavljanje ekonomske stabilnosti države. “S pravilno interpretacijo podatkov in učinkovitimi ukrepi lahko uspešno obvladujemo inflacijo in zagotavljamo dobrobit vseh državljanov,” je zaključil predsednik vlade.

Za nadaljnje obvladovanje inflacije ukrepi na področju storitev in najemnin

“Inflacijo po zadnjih podatkih zvišuje predvsem rast cen na področju storitev in najemnin, zato bo vlada v prihodnje pozornost s cen energentov in hrane preusmerila na področje cen storitev,” je napovedal predsednik vlade. Dodal je, da bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v kratkem predstavilo ukrepe za zajezitev rasti cen in regulacijo najemniškega trga. Srednje ročno bo posreden vpliv imela tudi izvedba davčne reforme, ki naj bi bila predstavljena do sredine leta.

Prav tako je premier omenil je tudi nesorazmerne dvige cen na področju zdravstvenih storitev in poudaril, da se lahko proti temu borimo le s krepitvijo javnega zdravstva: “S tem, ko bomo krepili javno zdravstvo in ga omogočilo, da bo bolj dostopno ljudem, bodo najranljivejši deli prebivalstva tudi manj občutljivi na dvig zdravstvenih storitev, ki se v resnici izvajajo v samoplačniški dejavnosti”.

Podražitev oskrbnin nižja od zvišanja transferjev

Predsednik vlade se je v odzivu na poslansko vprašanje dotaknil tudi napovedane podražitve oskrbnin in poudaril, da bo podražitev (2,9 odstotka) nižja od že izvedenega dviga socialnih transferjev (4,2 odstotka) in pokojnin (8,8 odstotka). Eden izmed pomembnih vladnih ukrepov, ki bodo vplivali tudi na cene oskrbnin, je zagotovo sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim je prvič urejeno financiranje dolgotrajne oskrbe iz proračuna v višini 190 milijonov evrov letno, prispevka delodajalcev, zaposlenih in upokojencev. Še letos bodo zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica sprememb kolektivne pogodbe, in dodatnih, nujno potrebnih kadrov.

[Vir: Gov.si]; Portal24; Foto: Vlada RS X