Vlada sprejela izhodišča za pripravo Strategije za odpravo prekarnosti

ByMiha Kovač

31. maja, 2024 ,
Renovacija, delo [Foto: Pexels]

Vlada sprejela izhodišča za pripravo Strategije za odpravo prekarnosti

Vlada je včeraj obravnavala in sprejela Izhodišča za pripravo Strategije za odpravo prekarnosti. Ta ukrep je ena izmed koalicijskih zavez trenutne vlade, usklajen pa je tudi z nedavno sprejeto Direktivo o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu, ki jo bo Slovenija morala v dveh letih prenesti v svoj pravni red.

Prekarizacija, ki se kaže v vse večjem porastu atipičnih oblik dela, prinaša negativne posledice na mikro in makro ravni. Na mikro ravni pomeni odsotnost minimalne pravne, ekonomske in socialne varnosti delavcev, na makro ravni pa ogroža obstoj in vzdrževanje sistemov socialne varnosti.

Cilji in področja ukrepanja

Namen strategije je pripraviti konkretne ukrepe za naslovitev prekarnosti, ki jih bo vlada realizirala skozi akcijski načrt. Strategija bo temeljila na rezultatih raziskave MAPA, vsebovala bo razdelitev po posameznih področjih in tveganjih ter konkretne ukrepe za reševanje zaznanih tveganj. Razprava o ukrepih, ki posredno vplivajo na prekarnost, kot je zakonsko krajšanje obsega polnega delovnega časa, bo prav tako spodbujana.

Ukrepi

Konkretni ukrepi bodo določeni na podlagi raziskave MAPA ter medresorskega usklajevanja in socialnega dialoga. V izhodišču so predlagani ukrepi na naslednjih področjih:

  • Navidezni samozaposleni in prikrita delovna razmerja: Jasnejša definicija delovnega razmerja, skladna z novimi oblikami dela.
  • Okrepitev nadzornih institucij: Ukrepi za lažje prepoznavanje in sankcioniranje kršitev ter boljši pretok informacij med organi.
  • Agencijsko delo: Naslavljanje zlorab pri uporabi agencijskega dela za nadomeščanje stalnih zaposlitev.
  • Platformno delo: Ukrepi za naslovitev nejasnega delovnopravnega statusa oseb, ki delajo preko spletnih platform.
  • Študentsko delo: Krepitev socialne varnosti in izboljšanje pravnega položaja študentov na trgu dela.
  • Davki in socialna varnost: Pravična vključitev in obravnava v sistemih obdavčitve in socialnih zavarovanj.
  • Socialni dialog: Krepitev dostopa do socialnega dialoga za vse, ki delo opravljajo v položaju primerljivem zaposlenim.

Po sprejetju izhodišč sledi imenovanje delovne skupine s socialnimi partnerji in strokovnjaki, ki bo pripravila končno verzijo strategije. Strategija bo do konca leta sprejeta na vladi.

Strategija bo vsebovala tri kategorije ukrepov glede na časovni okvir. Kratkoročni ukrepi bodo tisti, kjer so rešitve že izoblikovane in potrebujejo le še umestitev v zakonodajo. Srednjeročni ukrepi bodo zahtevali nadaljnja usklajevanja, dolgoročni ukrepi pa bodo zahtevali širši razmislek in so trenutno v konceptualni zasnovi.

Portal24; Foto: Pexels