Vlada z novimi predlogi za ublažitev posledic energetske krize

Foto: Pexels

Vlada z novimi predlogi za ublažitev posledic energetske krize

V okviru prizadevanj za ublažitev posledic energetske krize je vlada danes sprejela in Državnemu zboru posredovala besedilo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu. Predlagane spremembe vključujejo ključne roke in finančne določbe, ki ciljajo na hitrejšo in učinkovitejšo pomoč slovenskemu gospodarstvu.

Ena izmed ključnih dopolnitev zakona je novi rok za izplačilo zadržanih sredstev, ki je sedaj postavljen na 31. avgust 2024. To odločitev je vlada sprejela zaradi preteklih težav s pregledom vseh vlog do prvotno določenega roka, 28. februarja 2024. Novi rok naj bi omogočil izplačilo 20 odstotkov zadržanih sredstev ali razliko do skupne višine pomoči, ki pripada upravičencu po 16. členu zakona.

Pomembna sprememba je tudi v 49. členu zakona, ki odpravlja neskladje med dikcijo zakona in njegovim namenom. Po novem bo Slovenski podjetniški sklad prejel zagotovljena sredstva v višini 10 milijonov evrov za vsako leto, 2023 in 2024, in ne skupno za obe leti. Ta sredstva so namenjena ugodnim kreditom, ki bodo posebej koristila malim in srednje velikim podjetjem, s čimer se bo spodbudilo gospodarstvo.

Vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, kar odraža resnost situacije in potrebo po hitrem odzivu na težave, ki jih energetska kriza povzroča gospodarstvu in delovanju države. S predlaganimi dopolnitvami 14. in 16. člena se bo izboljšal pridobitev podatkov od operaterjev in dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina, kar bo omogočilo strokovnejši pregled vlog in pravičnejše izplačilo sredstev upravičencem.

Portal24; Foto: Freepik