Vlada za večji priliv dohodnine zamrznila davčne razrede

Vlada pod vodstvom premierja Roberta Goloba je objavila svoj načrt za zamrznitev indeksiranja davčnih razredov v prihajajočem letu z namenom povečanja dohodnine, poročajo Finance. Ukrep je bil sprejet ob času, ko je bila odobrena predloga državnega proračuna za naslednji dve leti. Pričakuje se, da bo v proračun za leto 2024 steklo 14 milijard evrov prihodkov, medtem ko so odhodki povečani z načrtovanih 15,2 milijarde evrov na 16,2 milijarde evrov, kar pomeni proračunski primanjkljaj 2,2 milijarde evrov ali 3,3 odstotka BDP.

Za leto 2025 je v predlogu proračuna predvidenih 14,6 milijarde evrov prihodkov in 15,8 milijarde evrov odhodkov, s predvidenim primanjkljajem 1,3 milijarde evrov ali 1,8 odstotka BDP.

Ministrstvo za finance RS je navedlo, da postavke za prihodnje leto še niso dokončne, saj še potekajo pogovori z občinami glede višine glavarin, prav tako pa še ni odobrena klavzula za enkratni odpis dela stroškov za sanacijo poplav s strani EU. Prav tako še ni znana končna višina škode, ki je nastala zaradi poplav. Proračun bo sproti še amandmiran, pri čemer bo evropsko fiskalno pravilo še področje razprave.

Prioritete vlade so usmerjene v zdravstvo

V zvezi z davčnim obremenjevanjem je finančni minister Klemen Boštjančič izjavil, da so prioritete vlade usmerjene v zdravstvo, znanost in mlade, kar bo bolje razumljivo, ko bo to vprašanje naslovljeno. Kljub prejšnjim obljubam o delni davčni razbremenitvi mlajših od 40 let, je minister Boštjančič poudaril pomen prilagoditev najkasneje v naslednjem letu.

Dodatni prihodki bodo pridobljeni tudi z zvišanjem trošarine na tobak, ki naj bi prineslo dodatnih 23 milijonov evrov v prihajajočem letu. Medtem ko so solidarnostni prispevki v znesku 160 milijonov evrov in sredstva iz evropskih solidarnostnih skladov v višini 200 milijonov evrov upoštevana med načrtovanimi prihodki za leto 2024, je bila posebej izpostavljena tudi vlada z namenom zbiranja dodatnih 125 milijonov evrov dohodnine z zamrznitvijo indeksiranja davčnih razredov.

Vlada raziskuje tudi možnosti davka na bilančno vsoto bank za pridobivanje sredstev s strani bank, čeprav ta ukrep še ni vključen v proračun, saj zakon o tem še ni bil sprejet.

vir Foto: STA Portal24