Voda, varnost in poletje: Policija svetuje kako uživati brez tveganja

Otroci na plaži [Foto: Freepik]

Voda, varnost in poletje: Policija svetuje kako uživati brez tveganja

Vroči poletni dnevi nas neizogibno vabijo k osvežitvi v vodi, vendar je nujno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ki lahko rešijo življenje. Policija opozarja na naslednje varnostne nasvete, ki jih je med kopanjem v rekah, jezerih, morju in bazenih priporočljivo upoštevati.

Policija svetuje

Postopno prilagajanje temperaturi vode: Ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni. Vaše telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode, da preprečite šok.

Varstvo otrok: Otroci ne poznajo nevarnosti, zato jih nikoli ne puščajte brez varstva ob vodi. Starši in vzgojitelji naj budno pazijo na otroke, tudi če se igrajo v plitvi vodi.

Vodne blazine in pripomočki za plavanje: Ti pripomočki ne zagotavljajo varnosti v globoki vodi.

Plavanje po obroku: Nikoli ne plavajte s polnim ali popolnoma praznim želodcem. Po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se alkoholu.

Skakanje v vodo: Ne skačite v motno vodo, plitvine ali na neznanih mestih, saj so neznane situacije zelo nevarne.

Plavanje na dolge razdalje: Ne plavajte sami na daljših razdaljah. Tudi zelo dobro utrjeno telo lahko premaga trenutna slabost.

Upoštevanje vremenskih razmer: Vzvalovljeno morje in morski tokovi lahko kopalce odnašajo od obale.

Upoštevanje kopališkega reda: Na kopališčih upoštevajte določbe kopališkega reda in navodila reševalcev ter osebja, ki skrbi za red.

Premišljeno ravnanje v brzicah: Pred spustom v brzice zberite čim več podatkov o reki in poskrbite za ustrezne ukrepe za varnost in reševanje.

Previdnost pred tatovi: Na kopališčih bodite pozorni na priložnostne tatove, spolne nasilneže in druge nevarne osebe.

Previdnost pri hoji ob vodi: Posebno pazite na strme bregove rek, kjer se zdrs lahko tragično konča.

Če opazite, da se nekdo utaplja, ne skačite brezglavo za njim v vodo.

Če niste dober plavalec, bo vaš pogum lahko zaman, reševalci pa bodo morali namesto ene osebe reševati celo dve.

Policija

Kopanje na divjih kopališčih

Kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih kopanju, ki morajo biti ločene od tistih, namenjenih športnim in prostočasnim dejavnostim. Na divjih kopališčih, gramoznicah, jezerih in rekah, kjer se kopate na lastno odgovornost, ni organiziranih služb za reševanje iz vode. Ta mesta so zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev lahko zelo nevarna. Opozorila na tabelah, kot sta “Nezaposlenim dostop prepovedan!” in “Kopanje na svojo odgovornost!”, pogosto ostanejo neupoštevana. Zapuščene gramoznice, napolnjene z vodo, so še posebej nevarne zaradi globine, ki lahko sega do 15 metrov.

Previdnost pri uporabi plovil

Lastniki oziroma upravljalci plovil na vodah morajo zagotoviti varno plovbo ter varnost ljudi in premoženja na plovilu. Plovilo ne sme ogrožati varnosti drugih plovil in ljudi v ali na vodi. Rešilni jopiči morajo biti shranjeni na priročnem mestu. Pred plavanjem ne popivajte in s prijatelji ne stavite, da ste sposobni preplavati bližnjo gramoznico.

Varnost otrok

Čedalje več ljudi ima bazen na domačem vrtu. Ti bazeni so nevarni predvsem za otroke, ki lahko med igro mimogrede padejo v vodo. Priporočeni ukrepi vključujejo stalno kontrolo bazena, nikoli ne puščajte otrok samih v kopalnih kadeh ali bazenih in posvetujte se s strokovnjakom pred gradnjo bazena. Okoli bazena postavite primerno ograjo, vzdržujte čistočo vode, uporabite reševalno desko in poskrbite za varno postavitev lestev in stopnic.

Utapljajočemu lahko reši življenje že vaš klic centra za obveščanje (112) ali policije (113), na morju pa tudi klic Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

Policija

Učenje plavanja in prva pomoč

Udeležba otrok na plavalnih tečajih je ključna za varno počutje v vodi. Izberite tečaj, kjer se otroci naučijo pravilnega dihanja, plavanja pri valovanju vode, hrbtnega ležanja na vodi in prve pomoči pri utopitvah.

Nasvet za naključne reševalce

Utapljajočemu je bolje vreči vrv ali vejo, kot skočiti v vodo, da bi ga rešili. Reševanje je velikanski telesni napor, zato se utapljajočemu približajte s hrbtne strani. Če se utapljajoči oklene reševalca, je za slednjega edina rešitev, da se potopi in se tako reši smrtonosnega prijema.

Čeprav je osvežitev v vodi med poletnimi dnevi neprecenljiva, je varnost vedno na prvem mestu. Upoštevanje teh nasvetov in priporočil lahko prepreči nesreče in zagotovi varno in prijetno poletje ob vodi. Policija poziva vse, naj bodo pozorni, previdni in odgovorni, saj lahko pravilno ravnanje reši življenje.

[Vir: Policija]; Portal24; Foto: Freepik