Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je obiskal Novo mesto. Z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem je sodeloval na novinarski konferenci ob zaključku projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Minister Brežan je najprej izrazil čestitke za uspešno izveden projekt. Poudaril je, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) trenutno v zaključevanju kohezijske finančne perspektive za leta 2014 – 2022. Za projekte pitne in odpadne vode je namenjenih približno 275 milijonov evrov. Skupaj je za te projekte, upoštevajoč dogovor za razvoj regij (DRR2), na voljo približno 450 milijonov evrov.

MOP je tudi v novi finančni perspektivi  za leta 2021 – 2027 zagotovil ustrezna sredstva za projekte odpadnih voda in vodooskrbe, in sicer okoli 250 milijonov evrov.  Minister je izpostavil, da verjame, »da bodo občine pripravile ustrezne projekte in bodo sredstva uspešno počrpana.« Povedal je še, da bodo posebni razpisi in sredstva na voljo tudi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Na MOP je bil januarja  letos že objavljen prvi razpis. Razpis je bil namenjen za manjše sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vodooskrbo. Vrednosti razpisa je bila skoraj 108 milijonov evrov.

Projekt

Projekt je izboljšal kakovost pitne vode več kot 45.000 prebivalcem občin Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. To predstavlja kar 93,8 odstotka prebivalcev petih dolenjskih občin. Izvedeni ukrepi bodo dolgoročno zagotavljali varno in zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo.

Opravljeno delo

V okviru projekta sta bili zgrajeni dve vodarni, t. j. čistilni napravi za pripravo pitne vode, na vodnih virih Jezero in Stopiče. Hidravlično so izboljšali, rekonstruirali in dogradili cevovode v skupni dolžini več kot 43.000 metrov. Zgrajeni so bili štirje vodohrani (Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja težka voda). Vodohrana Kij in Gorenja Staža sta bila obnovljena. Obnovljeno je bilo tudi črpališče na vrtini Škocjan ter zgrajenih šest prečrpališč (Zloganje, Gorenja, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka Voda).

Gradbena dela so se začela septembra 2015 z gradnjo vodarn, končala pa so se septembra 2020 z zaključkom gradnje cevovodov in vodohranov. Vse aktivnosti na projektu so bile zaključene novembra 2021.

Skupna vrednost investicije znaša skoraj 28 milijonov evrov, pri čemer je EU prispevala 15 milijonov evrov, državni proračun pa 2,6 milijona.

Vir: MOP RS

Foto: Raeff Miles/Getty Images