Za projekt priključka iz predora Šentvid izbrana najugodnejša ponudba Gorenjske gradbene družbe

ByMiha Kovač

8. julija, 2024 , ,
DARS [Foto: Zajem zaslona]

Za projekt priključka iz predora Šentvid izbrana najugodnejša ponudba Gorenjske gradbene družbe

DARS je na javnem naročilu za gradnjo polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani izbral Gorenjsko gradbeno družbo. Ta je s ponudbo v višini 11,76 milijona evrov z davkom oddala najugodnejšo ponudbo. Na razpis je prispelo pet ponudb, poleg Gorenjske gradbene družbe so sodelovali še Voc Celje (11,88 milijona evrov), Trgograd iz Litije (12,62 milijona evrov), Strabag iz Ljubljane (13,38 milijona evrov) in CGP iz Novega mesta v navezi z ljubljanskim KPL-om (14,63 milijona evrov).

DARS je v odločitvi, sprejeti pretekli teden in objavljeni na portalu javnih naročil, sklenil, da sta ponudbi Strabaga in CGP/KPL nedopustni. Gorenjska gradbena družba je bila izbrana za izvedbo del na območju šentviškega predora. Odločitev še ni pravnomočna, saj lahko neizbrani izvajalci zahtevajo revizijo.

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil odprt poleti 2008, a še vedno manjkajo nekateri pomembni priključki. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za dokončanje navezave na Celovško cesto je DARS pridobil marca lani, šele v tretjem poskusu. Postopek so zavlekle tožbe dedičev enega od lastnikov zemljišč, vmes je poseglo tudi ustavno sodišče.

Projekt vključuje preureditev križišča na Celovški cesti pri predoru, razširitev dela vpadnice v Ljubljano med križiščem s Prušnikovo ulico in križiščem s Kosmačevo ulico ter rekonstrukcijo semaforiziranih križišč na teh točkah. Preostala dela na cestni infrastrukturi bo DARS izvedel v okviru vzdrževalnih del. Gradbena dela naj bi se začela v drugi polovici leta, zaključena pa naj bi bila v osmih mesecih od uvedbe izvajalca v delo. Direkcija za infrastrukturo pa bo na širšem območju uredila še odsek regionalne ceste proti Medvodam.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Zajem zaslona