Za sanacijo poletnih neurij vlada namenja 234,14 milijonov evrov

Vlada je danes sprejela tri programe za odpravo posledic poplav in neurij, ki so preteklo poletje prizadeli Slovenijo. Skupno bo za sanacijo namenjenih 234,14 milijonov evrov. Občinam naj bi sredstva nakazali v nekaj tednih.

“Prvič se vlada odziva tako hitro s sredstvi za občine na naravne sreče,” je poudaril minister za naravne vire in prostor, Uroš Brežan.

Razdelitev sredstev po programih

Prvi program je namenjen sanaciji škode zaradi neurja, ki je potekalo med 12. in 13. julijem. V ta namen bo vlada nakazala 3,60 milijona evrov občinam in direkciji za vode. Za neurja med 17. julijem in 3. avgustom je predviden drugi program s sredstvi v višini 8,54 milijona evrov. Najobsežnejši je tretji program, namenjen sanaciji posledic neurja 4. avgusta, za katerega je predvidenih 222 milijonov evrov.

Podrobna ocena škode

Vlada je potrdila tudi končno oceno neposredne škode zaradi neurij med 12. in 13. julijem, ki skupno znaša 37,95 milijona evrov. Od tega je škode na kmetijskih zemljiščih za 1,4 milijona evrov, škode na uničenih stavbah za 579 tisoč evrov, delne škode na stavbah za 8,09 milijona evrov in škode na gradbeno-inženirskih objektih za 11,71 milijona evrov. Skupna škoda na vodotokih je ocenjena na 11,7 milijona evrov, na gozdnih cestah 729.000 evrov, na državnih cestah 990.000 evrov in v parkih kulturne dediščine 655.000 evrov. V gospodarstvu je škoda ocenjena na 2,1 milijona evrov.

Merila za dodelitev sredstev

Za predplačila občinam je vlada postavila merilo minimalne škode v višini 20.000 evrov. “Vsaka občina, ki bo v roku enega leta sposobna porabiti ta sredstva, bo dobila dodatna sredstva do 40 odstotkov ocenjene škode,” je pojasnil minister Brežan.

Pregledi predhodnih ocen škode so pokazali, da prijavljeni zneski v nekaterih primerih 10-kratno presegajo proračun občine. “Zato smo postavili zgornjo mejo, torej dvakratnik porabe občine,” je dodal Brežan.

Nadzor in prioritete

Sredstva bodo nadzirali na ministrstvu, medtem ko bodo občine morale sporočiti svoje prednostne naloge za uporabo nakazanih sredstev. “Občine bodo morale v okviru pravic porabe oziroma nakazanih sredstev sporočiti svoje prednostne naloge in tako ta sredstva tudi uporabiti,” je še dodal minister.

Dodatna pomoč in mednarodni razpis

Za sanacijo vodotokov država pričakuje dodatno pomoč. V ta namen je objavila mednarodni razpis, ki se je iztekel prejšnji teden. Direkcija za vode že sklepa sporazume z najugodnejšimi ponudniki, zato Brežan pričakuje, da bodo prve okrepitve na terenu že prihodnji teden.

vir Foto: SV X

Portal24