Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja.

Načrt razvojnih spodbud

V Načrt razvojnih spodbud za leto 2022 je vgrajena fleksibilnost. Slednje ministrstvu omogoča, da pripravi nove ukrepe, poviša razpisano vrednost obstoječih spodbud, nekatere ukrepe pa prilagodi oziroma od njihove objave odstopi. Gospodarstvu je v letošnjem letu skupaj na voljo 670,6 milijona evrov razvojnih spodbud. To je za 29,9 milijona evrov več kot je bilo načrtovano.

»Veseli me, da bomo v gospodarstvo alocirali skoraj 30 milijonov evrov dodatnih razvojnih spodbud, ki jih podjetja v teh nepredvidljivih in izzivov polnih časih resnično potrebujejo,« je dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han. Večina načrtovanih ukrepov je že objavljena.

»Naše ciljne skupine pa vseeno želimo spomniti, katere so tiste spodbude, ki jih v letošnjem letu še pripravljamo za objavo oziroma na katere že objavljene ukrepe bodo lahko potencialni prijavitelji v prihodnje oddali svoje projektne predloge.«

Matjaž Han

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo s svojimi izvajalskimi organizacijami v drugi polovici letošnjega leta na novo objavilo še pet ukrepov v skupni vrednosti 109,4 milijona evrov.

Forto: AP

By A.K.

Komentar: