Začel se je odlov nutrij na Ljubljanskem barju

ByAna Koren

15. septembra, 2023 ,

Začel se je odlov nutrij na Ljubljanskem barju

Po več kot enomesečni zamudi se je ta teden na Ljubljanskem barju začel napovedani odlov nutrij, je potrdil direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic. Zamuda je bila posledica zahtevnih logističnih usklajevanj med sedmimi sodelujočimi lovskimi družinami: Vrhnika, Ig, Borovnica, Tomišelj, Rakovnik-Škofljica, Brezovica in Rakitna. Prejšnji teden so zaključili operativne in logistične priprave ter lovcem razdelili živolovke. Prvo poročilo o poteku odlova pričakujejo prihodnji teden, nato pa naj bi jih dobivali na tedenski ravni.

Lovci niso zgovorni

O poteku odlova lovci zaenkrat niso zgovorni. Dejali so le, da bodo o poteku odlova poročali šele konec meseca, ne pa že naslednji teden, kot je bilo pričakovano. Prav tako o tem ne govorijo radi, saj jih, kot je povedal eden od sogovornikov, “napadajo z vseh strani”.

Načrt odlova

Načrtovano je, da bodo lovci nutrije ulovili v živolovke, jih odpeljali na lovišče in jih tam usmrtili. Ta metoda, ki je priporočena s strani Evropske unije, je učinkovitejša od odvzema zgolj z lovom na lovnih površinah in bo v Sloveniji izvedena prvič. Do sedaj se je odvzem izvajal zgolj z lovskim orožjem.

Lovske družine imajo trenutno na voljo 20 pasti. V primeru 100-odstotne uspešnosti odlova bi lahko na letni ravni ujeli okoli 7.000 nutrij. “Računamo, da bi jih na leto odlovili okoli 3.500. Bodo pa po potrebi nabavili dodatne pasti,” pojasnjuje Kastelic. Dodaja, da je dolgoročni cilj iztrebiti nutrijo, kratkoročni pa izloviti iz nelovnih površin in populacijo čim bolj omejiti na lovnih površinah.

Zaradi dvojnega statusa nutrij – kot divjadi in invazivne tujerodne vrste – je potrebno upoštevati tudi zakon o divjadi in lovstvu. To običajno pomeni, da krajinski park izvede javni razpis, na katerega se prijavijo usposobljene pravne in fizične osebe, ki ukrepe izvedejo. Vendar je nutrija poseben primer, zato priprave na odlov zahtevajo več časa in usklajevanj.

vir Foto: Pexels Portal24