Začetek širitvenih del terminala LNG na Krku proti Sloveniji in Madžarski

Na otoku Krku v Hrvaški so se uradno začela širitvena dela na terminalu za utekočinjeni zemeljski plin (LNG), ki bodo omogočila povečanje zmogljivosti transporta plina proti Sloveniji in Madžarski. Projekt se izvaja v več fazah, pri čemer je prva faza namenjena izgradnji plinovoda Zlobin-Bosiljevo, ki bo imel dolžino 58 kilometrov.

Magistralni plinovod, ki poteka od Zlobina do Bosiljevega, predstavlja ključno infrastrukturo za širitev transporta utekočinjenega plina iz LNG terminala na otoku Krku proti sosednjima državama. S postavitvijo tega plinovoda se bo zmogljivost transporta plina povečala za impresivnih 20 odstotkov. Slednje pomeni, da bo letna zmogljivost narasla s 2,9 milijarde na 3,5 milijarde kubičnih metrov.

Zanesljiva oskrba s plinom

Ivica Arar, predsednik uprave podjetja Plinacro, je ob tem povedal: “Z izgradnjo tega plinovoda in naslednjega od Lučkega do Zaboka bomo Sloveniji lahko dobavili milijardo in 700 milijonov kubikov plina na leto.” To bo zagotovilo zanesljivo oskrbo s plinom za Slovenijo in Madžarsko ter okrepilo energetsko sodelovanje med državami.

Celoten projekt širitve plinovoda je vnaprej načrtovan in financiran. Priprave pa so že tako napredovale, da se lahko gradbena dela začnejo v zelo kratkem času. Prva faza širitve plinovoda, ki zajema izgradnjo magistralnega plinovoda od Zlobina do Bosiljevega, bo stala približno 155 milijonov evrov. Pomemben del sredstev je zagotovljen iz evropskih skladov, preostanek pa iz hrvaškega proračuna, kar kaže na visoko stopnjo podpore projektu.

Hrvaška si z izgradnjo teh infrastrukturnih projektov prizadeva postati regionalno energetsko vozlišče za Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Poleg tega se Hrvaška ne osredotoča samo na plinovode za fosilna goriva, temveč že zdaj načrtuje prilagoditve za prihodnji transport vodika, kot okolju prijaznejšega energenta.

Gradnja prvega odseka plinovoda se pričakuje, da bo trajala približno 15 mesecev. Trenutne zmogljivosti LNG terminala na Krku so že zakupljene do leta 2037. Omenjeno odraža velik interes držav za dodatnim plinom in potrebo po razvoju infrastrukture za prihodnje energetske potrebe. Projekt širitve plinovoda predstavlja pomemben korak v smeri energetske neodvisnosti in trajnostnega razvoja v regiji.

vir; Foto: Freepik; Portal24