Zadnji dan za izplačilo regresa zaposlenim v javnem sektorju

ByMiha Kovač

14. marca, 2024 ,
Foto: Freepik

Zadnji dan za izplačilo regresa zaposlenim v javnem sektorju

Danes, 14. marca, se izteka zadnji dan za izplačilo regresa za letni dopust zaposlenim v javnem sektorju za letošnje leto, in sicer v skladu z dogovorom, sklenjenim med vlado in sindikati ob koncu preteklega leta. Ta dogovor je predvidel, da se regres izplača že s februarsko plačo, kar predstavlja pomemben odmik od običajne prakse izplačila regresa v juniju z majsko plačo. Letošnji regres je določen v višini 1253,90 evra, kar ustreza minimalni plači v državi.

V skladu z dogovorom, ki so ga vlada in sindikati sklenili konec lanskega leta, je danes zadnji dan, ko mora biti zaposlenim v javnem sektorju izplačan letošnji regres za letni dopust. Omenjeni dogovor je namreč predvidel zgodnejše izplačilo, in sicer že s februarsko plačo, in ne šele junija z majsko, kot običajno. Regres letos znaša 1253,90 evra. Zaposleni v nekaterih delih javnega sektorja so regres dobili že izplačan, medtem ko ga bo del, tudi zaposleni na ministrstvih, dobil z današnjim izplačilom februarskih plač. Zakon sicer predvideva izplačilo regresa najpozneje do 1. julija. Omenjeni dogovor med vlado in sindikati iz konca lanskega leta pa je njegovo izplačilo predvidel tri mesece prej ob izplačilu plače za februar, vendar najkasneje do 14. marca.

Zakonska ureditev

Zakonska ureditev v Sloveniji predpisuje, da se plače v javnem sektorju izplačajo najkasneje deseti dan v mesecu, z izjemo proračunskih uporabnikov, za katere velja, da prejmejo plačo najkasneje deseti delovni dan v mesecu preko sistema MFeRAC.

Pred mesecem dni so sindikati vladi posredovali predlog za določitev višjega regresa, kot je minimalna plača. Na to je finančni minister Klemen Boštjančič odgovoril, da je trenutno načrtovan regres v minimalnem znesku, ni pa izključil možnosti sprememb, še posebej za zaposlene z najnižjimi dohodki. Takšne spremembe bi bile del širših pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, ki trenutno potekajo med vladnimi predstavniki in sindikati.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik