Zakon, ki naslavlja vprašanja v zvezi s prekrškovnimi postopki v obdobju COVID-19, poslan v usklajevanje

ByAna Koren

1. februarja, 2023 ,
Foto: Pexels

Zakon, ki naslavlja vprašanja v zvezi s prekrškovnimi postopki v obdobju COVID-19, poslan v usklajevanje

Ministrstvo za pravosodje je v usklajevanje poslalo Predlog Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi s prekrški, izvršenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi nalezljive bolezni COVID-19.

Predlog zakona ureja vprašanja v zvezi s postopki, ki so se vodili za prekrške, kateri so bili storjeni v časovnem obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 kot kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Gre za vprašanja ustavitve teh postopkov, ustavitve izvrševanja sankcij, ustavitve postopkov prisilne izterjave, izplačilo zneska glob, stroškov in odvzete premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska za te prekrške, postopek za uveljavljanje pravic v skladu s tem zakonom, ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku odločanja v skladu s tem zakonom.

Predlagana ureditev temelji na Analizi pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen COVID-19, in Izhodiščih za pripravo normativnih rešitev, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 24. 11. 2022.

“Pri tem zasledujemo cilj, da se globe, stroški postopka, postopka prisilne izterjave in odvzeta premoženjska korist izplačajo čim bolj avtomatično in s čim manj obremenitvami za upravičence,” so zapisali na ministrstvu.

Vlada napovedala zakonsko ureditev vračila plačanih glob za prekrške v času epidemije

Vlada je na seji sprejela izhodišča za pripravo normativnih rešitev glede prekrškovnih postopkov v času epidemije covida-19. Zakonsko naj bi uredili vrnitev že plačanih glob za prekrške na podlagi nezakonitih ali neustavnih odlokov prejšnje vlade… več tukaj.

vir Foto: Pexels