Zakon o elektronskih komunikacijah gre v nadaljnjo obravnavo. Tokrat pripravo podpira tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve.

Državni zbor je včeraj odločil, da je predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEK-om) primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah (predlog), ki ga je DZ-ju predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec SDS). Vlada je predlog poslala v obravnavo DZ-ju.

Državni zbor je seznanila, da je predlog vsebinsko enak predlogu, o katerem je bila aprila že opravljena obravnava v DZ. V okviru slednje so bili zaradi uskladitve z mnenjem Zakonodajno-pravne službe DZ vloženi in v okviru druge obravnave sprejeti amandmaji. Predlog amandmajev ne upošteva, zato ga bo treba uskladiti z mnenjem omenjene službe. Upoštevati bo tudi treba pripombe Evropske komisije. Izboljšati bo treba nekatere druge zakonske rešitve. Pristop priprave novega ZEKom-2 tokrat podpira tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

DZ je tako z 80 glasovi za in 0 glasovi proti odločil, da je predlog ZEK-oma ob upoštevanju zgoraj navedenih sprememb primeren za nadaljnjo obravnavo.

Po potrditvi primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo bo predlog dodeljen matičnemu delovnemu telesu  (Odbor za notranje zadeve) javno upravo in lokalno samoupravo, in Zakonodajno-pravni službi.

Vir: Služba Vlade RS za Digitalno preobrazbo

Foto: Getty Images

By A.K.

Komentar: