Zaostritev zdravniške stavke: Tukaj bodo odpovedali dve tretjini operacij!

ByA.K.

23. januarja, 2024 , , , ,
Foto: PexelsFoto: Pexels

Zaostritev zdravniške stavke: Tukaj bodo odpovedali dve tretjini operacij!

Slovenski zdravniki so se odločili zaostriti stavko, kot je Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides tudi napovedal. Ta poteza pomeni, da bodo zdravniki še bolj omejili svoje delo na tiste zdravstvene storitve, ki jih v času stavke določa zakonodaja. Poleg tega so se pojavila tudi opozorila glede umika soglasij za nadurno delo.

Zdravniki morajo tudi med stavko opravljati zdravstvene storitve, ki so nujne. Opustitev omenjenih storitev bi lahko v kratkem času privedla do hudih posledic za pacienta, vključno s smrtjo. To vključuje nujno medicinsko pomoč, vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter starejše od 65 let, zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb, zastrupitev, kroničnih bolezni, obravnavo nosečnic in porodnic ter onkoloških bolnikov.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so bile dosedanje zaostritve stavke bolj blage. Zaradi pomanjkanja dogovora z vlado pa so se odločili za striktno izvajanje le zdravstvenih storitev, ki jih v primeru stavke določa zakonodaja. Ostale storitve, ki niso nujne, bodo prenaročili. Prav tako se bodo držali določb kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Slednje pa vključuje pravico do enourne priprave na delo. To pomeni, da bodo v času osemurnega delovnika lahko delali le šest ur in pol.

Milenko Stanković, podpredsednik sindikata Fides, je poudaril, da se pogovarjajo tudi o možnostih dodatnih zaostritev stavke. Vladno stran je pozval, naj prinese konkretni predlogi, ki se bodo približali zahtevam sindikata Fides.

Ptuj, Murska Sobota…

Tudi v Splošni bolnišnici (SB) Ptuj so se odločili za zaostrovanje stavke. V ptujski bolnišnici bodo tako bolj dosledno zagotavljali zakonski minimum zdravstvenih storitev. Hkrati bodo tudi bolj striktno izvajali pravico do priprave na delo in do malice. Opozorili so tudi, da bi nekatere zdravniki lahko umaknili soglasje za nadurno delo. Pobuda za to s strani sindikata Fides še ni prišla.

V SB Murska Sobota pa je zdravniška stavka že precej zaostrena, saj je odpadlo približno dve tretjini načrtovanih operacij, ki ne sodijo v zakonski minimum delovnih procesov med stavko. Tudi tu se omenja možnost umika soglasij za nadurno delo, vendar se za ta korak še niso odločili. Poudarjeno pa je, da slovenski zdravniki delajo več kot 48 ur na teden, kar presega delovni čas zdravnikov v nekaterih državah EU, kjer je ta omejen na 40 ur tedensko.

Nova Gorica, Jesenice…

V SB Nova Gorica so se odločili, da bodo striktno spoštovali zakonodajo in opravljali le zdravstvene storitve, ki so predpisane med stavko. Sindikalni zaupnik Fidesa, Jure Klanjšček, je omenil, da se še niso pogovarjali o umiku soglasij za nadurno delo, vendar pa obstaja možnost, da se posamezni zdravniki odločijo za to ukrepanje zaradi razočaranja in nezadovoljstva z obravnavo zdravnikov s strani vlade.

Tudi v SB Nova Gorica bodo bolj striktno spoštovali pravico do ene ure priprave na delo in do malice, kar je eden od zahtev sindikata Fides.

V jeseniški bolnišnici bodo prav tako bolj dosledno izvajali zakonski minimum delovnih procesov v času stavke. Pričakovati je več odpovedi nenujnih zdravstvenih storitev. Na kirurškem oddelku se trenutno soočajo z veliko nujnimi operacijami zaradi poškodb, medtem ko na internem oddelku oskrbujejo bolnike z respiratornimi obolenji.

V celjski bolnišnici nameravajo še dosledneje upoštevati zakonski minimum delovnih procesov. Prav tako bodo še naprej oskrbovali vse skupine bolnikov, ki jih ščiti zakon, medtem ko bodo ostale prenaročili na čas po stavki. Možnost umika soglasij za prekomerno obremenitev je ena od možnosti zaostrovanja stavke. Sindikalna zaupnica Fidesa v celjski bolnišnici, Mateja Grat, je pojasnila, da bi umik soglasij pomenil, da bi zdravniki delali le rednih 40 ur, kar bi pomenilo omejitev obsega dela.

Vse te zaostritve stavke so odziv na neuspešne pogovore med sindikatom Fides in vlado glede zahtev zdravnikov.

vir; Foto: Pexels; Portal24