Zaposleni v UKC Maribor so po ugotovitvah inšpekcijskega nadzora covidni dodatek tri mesece prejemali neupravičeno.

Med pregledom upravičenosti podanih evidentiranih ur na covid deloviščih v sivih in rdečih conah, je inšpekcijski nadzor ministrstva za javno upravo ugotovil, da so bili nekateri covidni dodatki izplačani neupravičeno. Na podlagi proučitve epidemiološke situacije in števila obravnav na posameznih deloviščih in oddelkih je nadzor pokazal, da so zaposleni v sivi coni UKC Maribor od 1. julija do 30. septembra 2021 dodatek v višini 30 odstotkov prejemali neupravičeno. Denar morajo zdaj vrniti.

Revizijska komisija, ki je bila ustanovljena z namenom pregleda upravičenosti podanih evidentiranih ur na covidnih deloviščih, sivih in rdečih conah UKC Maribor, je preverila upravičenost evidentiranih in že izplačanih ur izključno v sivih conah (SC) za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2021, so pojasnili v UKC Maribor.

 »Na osnovi preučitve epidemiološke situacije, narave dela  in števila obravnav COVID pacientov na posameznih deloviščih in oddelkih je bilo ugotovljeno, da so bile določene evidentirane ure v sivih conah v tem obdobju neupravičeno izplačane. Na podlagi navedenega je delodajalec, skladno z veljavno delovno pravno zakonodajo pripravil sporazume oz. dogovore glede vračila neupravičenih izplačanih ur.«

UKC Maribor

O nepriznavanju ur v sivih conah so izdali 332 mnenj. Povprečen znesek vračila je 80,33 evra bruto. 462,64 evra je znesek, ki je najvišji, ki ga je treba vrniti, najmanjši znesek za vračilo je 0,79 evra. Zneske, ki so bili plačani preveč, bodo na UKC Maribor obračunali pri plači v največ petih obrokih. Za znesek, ki ne sme biti manjši od 15 evrov bruto, lahko način vračila zaposleni izberejo sami. Zaposlenim je UKC Maribor dogovor že poslal v podpis.  Delodajalec bo ob nepodpisanem dogovoru ravnal skladno z veljavno zakonodajo in upošteval vse morebitne upravičene reklamacije.

Foto: Drimestime