Zaradi nezdružljivosti funkcij bo trem državnim sekretarjem mandat v mestnem svetu prenehal

ByAna Koren

12. marca, 2023

Zaradi nezdružljivosti funkcij bo trem državnim sekretarjem kmalu prenehal mandat v mestnem svetu

Zaradi nezdružljivosti funkcij bo trem državnim sekretarjem mandat v mestnem svetu kmalu prenehal. Marko Koprivc, Andrej Rajh in Vesna Humar so trije državni sekretarji, ki so tudi mestni svetniki. KPK je pojasnil, da opravljajo nezdružljivi funkciji. Vsem trem naj bi zato v ljubljanskem, mariborskem in novogoriškem mestnem svetu mandati prenehali.

Januarja je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) objavila novo sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij, namenjeno učinkovitemu tolmačenju posameznih določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. KPK je  v pojasnilu izrecno izključila hkratno opravljanje funkcij državnega sekretarja in občinskega svetnika.

Nezdružljivi funkciji, opravljajo trije državni sekretarji: državni sekretar na ministrstvu za kohezijo Marko Koprivc, ki je hkrati ljubljanski mestni svetnik, državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in novogoriška mestna svetnica Vesna Humar ter Andrej Rajh, ki je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in član mestnega sveta v Mariboru.

“Jasno je, da je občinski svet najvišji organ upravljanja na lokalni ravni. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa jasno pravi, da sekretar ne more biti član upravljanja osebe javnega prava. Občina pa je oseba javnega prava,” je za TV Slovenija povedal David Lapornik, namestnik predsednika KPK-ja.

Marko Koprivc je pojasnil, da če bi bil glede teh novih pravil seznanjen že pred lokalnimi volitvami, sploh ne bi kandidiral za mestnega svetnika: “Obveščen sem bil, da je to pravilo spremenjeno, zato sem samoiniciativno poklical KPK in jih zaprosil za napotila glede nadaljnjih ravnanj. Tem navodilom bom tudi sledil.”

Nadomestne volitve ne bodo potrebne

Po objavi sistemskega pojasnila KPK-ja se je odprlo vprašanje, kako omenjeno nezdružljivost odpraviti. Tako ni bilo popolnoma jasno, ali bo omenjenim mandat občinskih svetnikov prenehal ali pa bi morali s funkcije odstopiti. V tem primeru bi morali v teh občinah izvesti nadomestne volitve. Zakon o lokalnih volitvah namreč določa, da se te opravijo, če član občinskega sveta odstopi prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.

Po pojasnilih ministrstva za javno upravo pa nadomestne volitve ne bodo potrebne. Sporočili so, da mora državni sekretar, ki je hkrati občinski svetnik, o nezdružljivosti obvestiti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine, v kateri je bil izvoljen za člana občinskega sveta.

Komisija bo nato občinskemu svetu predlagala sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta, ki je bil imenovan za državnega sekretarja. Ker ne gre za odstop, občinski svet zgolj sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata zaradi nezdružljivosti, so pojasnili na ministrstvu. Člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, pa nadomesti naslednji na listi.

Mestni sveti vseh treh mestnih občin naj bi se s prenehanjem mandata seznanili v kratkem. V Ljubljani bodo to predvidoma storili na seji 20. marca, mariborski mestni svet bo zasedal 16. marca, ni pa še znano, kdaj bo naslednja seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.

Koprivca naj bi v Ljubljani nasledil glavni tajnik SD-ja Klemen Žibert. Vesno Humar naj bi v Novi Gorici na listi Gibanja Svoboda nadomestil Andrej Šušmelj. Andreja Rajha v Mariboru pa, prav tako iz vrst Gibanja Svoboda, Sonja Porekar Petelin.

vir Foto: STA