Zaradi onesnaženja z težkimi kovinami v Mežiški dolini nova testiranja malčkov

Zgornja Mežiška dolina se sooča z resnim okoljskim izzivom, potem ko so poplave v prvih dneh avgusta razkrile obsežno onesnaženje s težkimi kovinami, ki so ga pristojne službe dolga leta poskušale obvladati. Reka Meža je tokrat odnesla svinec, kadmij in cink, tri glavne onesnaževalce tega območja vse do reke Drave, kažejo najnovejše analize Agencije za okolje (ARSO).

ARSO je analiziral sediment in tla na porečjih rek, ki so povzročile največ škode v začetku avgusta. Vzorce so strokovnjaki odvzeli na 21 mestih ob porečju Gradaščice, Sore, Save, Pšate, Kamniške Bistrice, Krke, Meže, Drave, Savinje in Mure. Analiza je pokazala, da so bila tla na nekaterih območjih, denimo v Sneberjah, v Litiji in Celju, onesnažena že pred poplavami, a kritične vrednosti niso presežene, razen v porečju Meže. To območje ima dolgo tradicijo rudarjenja in predelave svinčeve rude. Slednje je povzročilo, da so v sedimentu izmerjene višje vrednosti problematičnih kovin kot v tleh.

Preneseno onesnaženje

Janja Turšič iz ARSO je povedala, da je onesnaženje preneseno v Spodnjo Mežiško dolino, vse do reke Drave, kjer so težke kovine pristale na okoliških zemljiščih. Najbolj kritična lokacija je Poljana na meji med občino Mežica in Prevalje, kjer so izmerili večkrat preseženo kritično vrednost kadmija.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) napoveduje nov biomonitoring, torej odvzem krvi triletnikom iz območij, ki so zaradi poplav najbolj obremenjena s težkimi kovinami. Ivan Eržen, strokovni direktor NIJZ, je poudaril pomen zmanjšanja prašenja, saj se nevarni delci, zlasti svinec, dvigajo v zrak in jih ljudje vdihujejo. Še posebej so ogroženi najmlajši, saj svinec negativno vpliva na razvoj živčevja. Tri leta stari malčki se pogosto igrajo na tleh, roke dajejo v usta, kar pomeni, da svinec hitreje pride v njihovo telo. Njihov prebavni trakt absorbira 10-krat več svinca kot prebavni trakt odrasle osebe.

Pristojne oblasti zdaj čaka veliko dela, saj so poplave odplaknile 15 let ukrepov in truda za obvladovanje toksičnih elementov. Poplave so razkrile površine, ki so bile prej preplastene zaradi prisotnosti svinca. Tanja Bolte z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je pojasnila, da bodo pred začetkom odstranjevanja onesnaženega mulja morali počakati na rezultate dodatnega vzorčenja. Od tega bo odvisno, ali bodo material lahko uporabili v gradbeništvu ali kmetijstvu ali pa ga bo treba varno skladiščiti.

Kljub velikim izzivom, ki jih prinaša to onesnaženje, pristojne službe aktivno delujejo na načrtih za sanacijo in zaščito zdravja prebivalcev. Eržen iz NIJZ je svetoval, da naj prebivalci upoštevajo ukrepe, kot so mokro čiščenje površin, zapiranje oken med prašenjem, uporaba zaščitnih mask in rokavic ter skrbno pranje sadja in zelenjave.

vir Foto: Občina Mežica Portal24