Zaradi parkirnin je počilo med krajevno skupnostjo Stara Fužina – Studor in občino Bohinj

ByA.K.

22. januarja, 2024
Foto: Freepik

Zaradi parkirnin je počilo med krajevno skupnostjo Stara Fužina – Studor in občino Bohinj

V Bohinju se je med Krajevno skupnostjo Stara Fužina – Studor in občino zaradi predlagane spremembe politike parkiranja v regiji razvnela burna razprava. Občina Bohinj je namreč predstavila načrt za spremembo odloka o prometnem režimu. Odlok bi pomenil, da bi občina prevzela pobiranje parkirnine na območju, ki ga je doslej upravljala krajevna skupnost.

Glavni vzrok za spor se nanaša na poročilo nadzornega odbora, ki je izpostavilo nesorazmerno financiranje krajevnih skupnosti. Kritika je bila usmerjena v Krajevno skupnost Stara Fužina – Studor, ki je zbirala parkirnine na več lokacijah ter cestnine za gozdno cesto Voje–Vogar–Blato. Slednje pomeni, da krajevna skupnost v primerjavi z drugimi krajevnimi skupnostmi zdaj prejme več denarja.

Občina Bohinj je nato pripravila predlog spremembe odloka o prometnem režimu, ki bi prenesel upravljanje parkirišč in gozdne ceste na občino. To bi pomenilo, da bi vse parkirnine in cestnine pobirala občina, kar bi imelo pomembne finančne posledice za Krajevno skupnost Stara Fužina – Studor. Ta krajevna skupnost z naslova parkirnin trenutno zbere približno 400.000 evrov letno. Krajevna skupnos sredstva vlaga nazaj v lokalno infrastrukturo, ceste, prireditve in druge potrebe.

Kritike predlagane spremembe

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor, Bojan Traven, je ostro kritiziral predlagano spremembo, ki jo vidi kot politični pritisk. Kljub razumevanju župana in drugih krajevnih skupnosti, da bi bilo treba zagotoviti enakopravno financiranje vsem, Traven meni, da bi moral model Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor služiti kot vzor za druge krajevne skupnosti v regiji, ki bi prav tako morale prejemati sredstva iz parkirnin.

Občina Bohinj se sklicuje na pravno mnenje, ki trdi, da trenutno financiranje krajevnih skupnosti ni v skladu z zakonodajo. Krajevna skupnost Stara Fužina – Studor pa je pridobila nasprotujoče pravno mnenje, ki zagovarja obstoječo prakso.

Župan Bohinja, Jože Sodja, si želi spor rešiti s dialogom in ne preko sodnih postopkov. Predlagal je, da se odlok sprejme v dveh branjih in da se nato dogovorijo o nadaljnjih korakih. Svet Krajevne skupnosti pa je dobil mandat od krajanov, da uporabi vsa pravna sredstva za zaščito interesov krajevne skupnosti.

Hkrati s spopadom okoli parkirnin se je pojavila tudi potreba po rešitvi pravnoformalnega statusa območja, ki leži znotraj Triglavskega narodnega parka (TNP). Slednje bi morali obravnavati do konca marca. Župan predlaga, da bi denar od parkirnin razdelili tudi drugim krajevnim skupnostim glede na obremenitev s prometom. Opisani problem namreč ne vpliva samo na Staro Fužino, temveč na vse kraje v občini Bohinj.

vir; Foto: Freepik (fotografija je simbolna); Portal24