Zasebni vrtci: Starše razburjajo govorice o morebitni ukinitvi financiranja

ByAna Koren

17. januarja, 2024 , ,
Foto: PexelsFoto: Pexels

Zasebni vrtci: Starše razburjajo govorice o morebitni ukinitvi financiranja

Starši otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, so v zadnjih dneh postali zaskrbljeni zaradi govoric o morebitni ukinitvi financiranja zasebnih vrtcev. Informacija o tem je zaokrožila med njimi in na družbenih omrežjih, sprožila pa je tudi odziv staršev, ki so se združili v Iniciativo staršev otrok v zasebnih vrtcih, ki jo vodi Gregor Bezenšek.

Delovna skupina, ki se ukvarja s spremembami zakona o vrtcih

Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so pojasnili, da so res ustanovili delovno skupino, ki se ukvarja s spremembami zakona o vrtcih. Delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov občin, Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter predstavnice Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, se je prvič sestala konec decembra 2023. Eden od ključnih vprašanj, ki ga obravnavajo, je sistem financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo pridobljene koncesije, vendar so upravičeni do prejemanja sredstev za vsakega otroka iz občinskega proračuna v višini 85 odstotka sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca.

To vprašanje je povezano s 34. členom zakona o vrtcih, ki določa pogoje za prejemanje javnih sredstev s strani zasebnih vrtcev. Zasebni vrtci morajo izpolnjevati določene zahteve, kot so zagotavljanje vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in en oddelek otrok, ter upoštevati metodologijo za izračun sredstev, ki jih lahko prejmejo.

Glavno vprašanje, ki se postavlja, je, ali je smiselno financirati zasebne vrtce, ko so v javnih vrtcih še prosta mesta. Ministrstvo poudarja, da se situacija v praksi spreminja in da ostajajo mesta v javnih vrtcih nezasedena. Zato se vse pogosteje postavlja vprašanje o smiselnosti financiranja zasebnih vrtcev brez koncesije iz javnih sredstev, ob hkratnem financiranju prostih mest v javnih vrtcih.

Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih

Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih, ki jo je ustanovil Gregor Bezenšek, opozarja, da naj bi delovna skupina načrtovala spremembo 34. člena zakona o vrtcih, ki bi lahko privedla do črtanja celotnega člena in s tem do ukinjanja sofinanciranja obiskovanja otrok v zasebnih vrtcih. Kot edina možnost sofinanciranja otrok v zasebnih vrtcih bi ostala podelitev koncesije s strani občine, kar pa bi v praksi pomenilo absolutno moč in samovoljnost občin pri odločanju o tem, kateri zasebni vrtec bo prejel sredstva.

Starši, združeni v iniciativo, poudarjajo, da imajo pravico izbrati vrtec, ki ga bo obiskoval njihov otrok, in izražajo zaskrbljenost zaradi morebitnih sprememb, ki bi lahko privedle do ukinjenja zasebnih vrtcev. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa poudarja, da je do končne priprave predlogov zakonskih sprememb še veliko dela in da v tem trenutku ne morejo izpostavljati konkretnih vsebinskih področij. Delovna skupina se bo še naprej ukvarjala z različnimi vidiki sistema financiranja vrtcev in drugimi vprašanji izvajanja programov predšolske vzgoje v zasebnih vrtcih.

Glede na podatke ministrstva je bilo 9. januarja leta 2024 v vrtce vključenih 97.645 otrok, od tega 5.088 otrok, kar predstavlja 5,8 odstotka, obiskuje zasebne vrtce. Razprava o financiranju zasebnih vrtcev bo nedvomno še naprej potekala, pri čemer se bodo starši in deležniki v izobraževanju borili za svoje interese in pravice svojih otrok.

vir; Foto: Pexels; Portal24