Nove odločbe bodo sredi junija 2022 izdane le tistim zavezancem, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov s strani Geodetske uprave prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Ostali zavezanci, ki novih odločb ne bodo prejeli, pa se vseeno ne strinjajo s svojo odmero, lahko najpozneje do 6. 6. 2022 vložiti pritožbo.

Kako preverim, ali mi bo izdana nova odločba?

Vse zavezance, ki so v začetku maja 2022 prejeli odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 in se z njo ne strinjajo, naj takoj, najpozneje pa do 6. 6. 2022 preverijo, če bodo prejeli novo odločbo. To preverijo tako, da v iskalnik spletnega portala eDavki vnesejo svojo davčno številko. Na ta način bodo prejeli informacijo o morebitni izdaji nove odločbe. Tisti, ki ne morejo dostopati do spleta, pa lahko pokličejo klicni center na Finančne uprave (08 200 1001) in bodo prejeli informacijo po telefonu.

Ob tem FURS opozarja, da imajo nekateri zavezanci za leto 2021 višji katastrski dohodek v primerjavi z letom  2020, kar ni napaka, izhaja pa iz dejstva, da je bil pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto  2020 upoštevan katastrski dohodek gozda. Ta je bil izračunan na podlagi podatkov o rastiščnem koeficientu  na dan 30. 6. 2020. Spremembe podatkov o rastiščnem koeficientu, ki so bile posredovane po tem datumu, niso bile uporabljene oziroma so bili podatki upoštevani pri rednem izračunu katastrskega dohodka v septembru 2020. Pri teh zavezancih je podatek o višini katastrskega dohodka gozda za leto 2021 pravilen in uporabljen pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. V tem primeru se zavezancem za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti  in/ali zavezancem za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest iz tega naslova ne bo izdala nova odločba o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. 

Informativni izračun dohodnine

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katerega se med drugim šteje tudi katastrski dohodek gozdnih zemljišč, se vključuje tudi v letno davčno osnovo za letno odmero dohodnine. Vključen je torej v informativni izračun dohodnine, ki se običajno odpremi 31. maja. Tisti zavezanci, ki bodo sredi junija 2022 prejeli nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 zaradi napačne višine katastrskega dohodka, žal ne bodo prejeli informativnih izračunov dohodnine v drugi tranši dne 31. 5. 2022. Za njih bomo predvidoma konec junija 2022 pripravili posebno tranšo informativnih izračunov dohodnine, zato naj do izdaje navedene dodatne tranše informativnih izračunov ne vlagajo napovedi za odmero dohodnine.

Zavezanci za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se jim njihov dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vključuje tudi v letno davčno osnovo za letno odmero dohodnine in se jim iz tega naslova ne bo izdala nova odločba, bodo v prihodnjem tednu prejeli obvestilo o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Vir besedila: FURS

Vir fotografije: FURS