Zavezanost ECB k stabilnosti cen in združeni Evropi

Christine Lagarde je ob 25. obletnici ustanovitve Evropske centralne banke poudarila, da bo zavezanost ECB vedno k stabilnosti cen. ECB bo dosledno delovala kot temelj prizadevanj za združeno Evropo. Skupna moč bo varovala vse državljane in delovala v večje dobro.

Predsednica ECB je v svojem blogu povzela besede nekdanje predsednice Evropskega parlamenta Simone Veil, ki je poudarila potrebo po Evropi, ki spodbuja solidarnost, neodvisnost in sodelovanje. “Te besede povzemajo bistvo evra, saj je evro več kot le valuta. Predstavlja najmočnejšo obliko evropskega povezovanja, ki ščiti vse državljane in deluje v korist vseh,” je zapisala. Lagardova je poudarila, da je danes evro druga najpomembnejša valuta v mednarodnem monetarnem sistemu, takoj za ameriškim dolarjem.

Po besedah Lagardove se je Evropska monetarna unija v zadnjem četrtstoletju soočila s številnimi preizkušnjami. “Preživeli smo več kriz, ki bi nas lahko uničile,” je izjavila in pri tem omenila hudo finančno krizo, krizo državnega dolga in pandemijo COVID-19. “Vendar smo iz vsakega od teh izzivov izšli močnejši,” je zatrdila. Po njeni oceni ima Evropa v teh nepredvidljivih časih priložnost, da z integracijo kapitalskih trgov in dokončanjem bančne unije okrepi svojo odpornost.

Boj proti inflaciji in vloga stabilnega bančnega sistema

Opozorila je, da stabilnost ni samoumevna, kot je poudarila na primerih pandemije COVID-19 in neupravičene ruske vojne v Ukrajini. Nedavni dogodki v bančnem sektorju so nas spomnili, da denarna politika učinkoviteje opravlja svoje naloge, če jo podpira močan bančni sistem. “Finančna stabilnost je predpogoj za stabilnost cen in obratno,” je poudarila.

Največji izziv ECB je boj proti visoki inflaciji: “Več let je bila prenizka, zdaj pa je previsoka in verjetno bo takšna ostala predolgo. To zmanjšuje vrednost denarja, zmanjšuje kupno moč ter škoduje posameznikom in podjetjem.” Vendar pa jo bodo po njenem mnenju srednjeročno znižali nazaj na ciljno stopnjo dveh odstotkov: “Zato rekordno hitro zvišujemo obrestne mere. Dvignili jih bomo na dovolj restriktivno raven in jih tam ohranili tako dolgo, kot bo potrebno, da se bo inflacija čim prej vrnila na ciljno raven.”

ECB je bila ustanovljena maja 1998 na odločitev voditeljev EU. Potrdili so pripravljenost 11 držav, da leta 1999 uvedejo evropsko valuto euro. Takrat je bil euro uveden kot knjižni denar, eurobankovci in eurokovanci pa so se v teh državah začeli izdajati leta 2002.

ECB: 25 let denarne politike in rasti

ECB je prevzela odgovornost za enotno denarno politiko in izvajala Pakt stabilnosti in rasti, ki služi kot okvir za usklajevanje fiskalnih politik v Evropski ekonomski in monetarni uniji. Junija 1998 je imela ECB 400 zaposlenih, danes pa zaposluje več kot 4200 posameznikov. Pred Christine Lagarde so ECB vodili Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet in Mario Draghi. ECB ima organ upravljanja imenovan Svet ECB. Svet ECB vodi predsednik ECB. Svet ECB sestavljajo predstavniki centralnih bank držav euroobmočja. Vključuje tudi guvernerja Banke Slovenije, Boštjana Vasleta. V 25 letih se je euroobmočju pridružilo še devet držav, leta 2007 je euro uvedla tudi Slovenija, tako da je skupno število držav članic naraslo na 20.

ECB ima več glavnih nalog. To vključuje oblikovanje in izvajanje skupne denarne politike. Prav tako deluje na valutnih trgih ter upravlja devizne rezerve držav članic. ECB se tudi ukvarja z zagotavljanjem nemotenega delovanja plačilnega sistema. Podobno vlogo ima tudi Banka Slovenije kot centralna banka države članice.

Ena od novejših pomembnih pristojnosti je nadzor evropskih bank.

Vir Portal24 Foto: Pexels