Zavod za šolstvo nasprotuje prepovedi izobraževanja o spolnih identitetah

Foto: Freepik

Zavod za šolstvo nasprotuje prepovedi izobraževanja o spolnih identitetah

Zavod za šolstvo se je odzval na predlog Slovenske demokratske stranke (SDS), ki državnemu zboru predlaga dopolnitve kazenskega zakonika za prepoved izobraževanja mladoletnih o spolnih identitetah. SDS v svojem predlogu navaja, da bi s temi dopolnitvami preprečili izobraževanje, ki “spodbuja ali prikazuje odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost”, s čimer želijo zagotoviti varstvo otrok.

V odgovoru na predlog se je zavod tudi ostreje izrazil, in sicer da mora biti mladim zagotovljena pravica do učenja o raznolikostih in kompleksnosti sveta ter odnosov. Sklicujoč se na konvencijo o otrokovih pravicah, zavod poudarja, da mladi imajo pravico do izobraževanja, ki omogoča njihov skladni razvoj, svobodo izražanja in dostop do informacij. Izobraževanje naj bi med drugim vključevalo razumevanje različnih kultur, identitet in vrednot.

“Mladostniki so sposobni razumeti različne poglede in oblikovati lastno mnenje, izobraževanje pa mora temeljiti na znanstvenih dognanjih, spoštovanju človekovih pravic in uveljavljanju dostojanstva vsakega posameznika. V skladu s temi načeli je pomembno, da se izobraževanje mladih izvaja odgovorno, brez predsodkov in z namenom spodbujanja strpnosti in sobivanja.”

Zavod za šolstvo

Zavod nadalje izraža zaupanje v sposobnosti mladostnikov razumeti različne poglede in oblikujejo lastna mnenja. Poudarjajo, da mora izobraževanje temeljiti na znanstvenih dognanjih, spoštovanju človekovih pravic in uveljavljanju dostojanstva vsakega posameznika. Cilj je vzgajati mlade v duhu strpnosti in sobivanja, brez predsodkov.

Vzgojno-izobraževalni proces v Sloveniji, kot spominja Zavod za šolstvo, temelji na demokratičnih načelih, varnem in spodbudnem učnem okolju ter strokovni usposobljenosti izvajalcev. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prav tako navaja, da je med cilji zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika, vzgajanje za medsebojno strpnost in spoštovanje različnosti.

Predlog SDS-a, po mnenju Zavoda za šolstvo, zanemarja osnovne pravice mladih do izobraževanja o raznolikosti sveta, kar je ključno za razvoj odprte in vključujoče družbe. Skozi izobraževalni sistem se mora mladim omogočiti, da razvijajo sposobnosti za življenje v demokratični družbi, kar vključuje razumevanje in spoštovanje različnih identitet in vrednot.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik