ZDA: Pod solarnimi paneli izginjajo najbolj rodovitna kmetijska zemljišča

Foto: Freepik

ZDA: Pod solarnimi paneli izginjajo najbolj rodovitna kmetijska zemljišča

Po ameriškem Srednjem Zahodu se razvija trend, ki bi lahko trajno preoblikoval nekatere najbolj rodovitna kmetijska zemljišča v državi. V državah kot je Indiana, kjer kmetijstvo predstavlja ključni steber gospodarstva, sončne elektrarne hitro rastejo, podprte z vladnimi spodbudami in privlačnimi najemninami za zemljišča. Solarna industrija je v zadnjih letih doživela razcvet, predvsem zaradi dostopnih najemov, povezav z električnim omrežjem in različnih vladnih spodbud. Posebej v Srednjem Zahodu so se razmere izkazale kot izjemno ugodne za razvoj solarnih projektov, kar je privabilo številne investitorje.

Po analizi, ki so jo izvedli pri Reutersu, temelječ na kombinaciji zveznih, državnih in lokalnih podatkov, sodnih vlogah in intervjujih z več kot 100 strokovnjaki, se zdi, da širjenje obnovljivih virov energije ogroža produktivna kmetijska zemljišča. Dave Duttlinger iz Indiane je en izmed kmetov, ki so se odločili oddati svoja zemljišča v najem podjetju Dunns Bridge Solar. Približno 445 hektarjev njegovih polj zdaj pokrivajo sončni kolektorji, ki so trajno spremenili podobo in strukturo njegove zemlje. “Nikoli več ne bom mogel ničesar gojiti na tem področju,” je dejal Duttlinger, ki je prej na teh površinah prideloval koruzo, sojo in lucerno.

Ekonomski vpliv in dolgoročne posledice

Najemnina, ki jo lastniki zemljišč lahko zaslužijo s sončnimi projekti, je znatno višja kot tradicionalni najem za kmetovanje. V Indiani in sosednjih državah so cene za najem zemljišč za sončne elektrarne lahko od 900 do 1500 dolarjev na hektar na leto, kar močno presega povprečne najemnine za kmetijska zemljišča. Poraja se tudi vprašanje dolgoročnih posledic takšnega preoblikovanja zemljišč. Agronomi opozarjajo, da je škoda, ki jo sončni projekti povzročajo vrhnji plasti zemlje, izjemno problematična. Raziskave kažejo, da lahko gradnja in vzdrževanje solarnih farm vodi do erozije in izgube rodovitne zemlje, kar bi lahko zmanjšalo prihodnji kmetijski potencial teh območij.

Kmetijska zemljišča so se po podatkih ministrstva za kmetijstvo v obdobju od leta 1997 do 2023 zmanjšala za skoraj 8 odstotkov, kar je posledica naraščajočega pritiska ne samo zaradi solarnih projektov, ampak tudi zaradi širjenja mest in razvoja nepremičnin. Kljub temu solarna industrija trenutno ni glavni krivec za izgubo kmetijskih površin, saj ima večje vplive urbanizacija in razvoj nepremičnin.

Soočeni s temi izzivi, je potrebna natančna presoja med koristmi obnovljive energije in potencialno škodo, ki jo lahko ta prinese najbolj rodovitnim zemljiščem v državi. Vlada bo morala uravnotežiti potrebo po čisti energiji z ohranjanjem kmetijskega potenciala naroda, da se zagotovi trajnostno upravljanje z naravnimi in energetskimi viri.

[Vir: Hina]; Portal24; Foto: Freepik