Zeleni Slovenije pozivajo Generalno policijsko upravo k ukrepanju glede gradnje kanala C0

ByUredništvo

22. marca, 2023

Zeleni Slovenije pozivajo Generalno policijsko upravo k ukrepanju

Zeleni Slovenije so danes, na Svetovni dan voda, na Generalno policijsko upravo naslovili poziv k ukrepanju glede vgradnje kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani. Vgradnja kanala namreč poteka čez vodovarstveno območje Ljubljane, kjer se nahajajo zbiralniki pitne vode za glavno mesto Slovenije.

Poziv v nadaljevanju objavljamo v celoti:


Spoštovani,

Vodovarstveno območje Ljubljanskega polja, zavarovano z Zakonom o vodah in skozi katerega vgrajujejo kanal C0, ki bi vseboval fekalije in druge odpadne strupene vode, je z Zakonom o kritični infrastrukturi dodatno zavarovan zaradi pomembnosti za nacionalno varnost. Viri pitne vode za mesta, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev spadajo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da je treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaženje pitne vode.

V januarju sprejeta Direktiva o odpornosti kritičnih subjektov bo okrepila odpornost kritične infrastrukture na vrsto groženj, vključno z naravnimi nevarnostmi, terorističnimi napadi, notranjimi grožnjami ali sabotažo. Zajetih bo enajst sektorjev: energetika, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, zdravstvo, pitna voda, odpadne vode, digitalna infrastruktura, javna uprava, vesolje in hrana. Države članice bodo morale sprejeti nacionalno strategijo in izvajati redne ocene tveganja, da bi opredelile subjekte, ki veljajo za kritične ali bistvene za družbo in gospodarstvo. 

Žal za Kanal C0, ki je je močna grožnja za onesnaženje pitne vode skozi leta, če bo zgrajen bo prepozno upoštevanje zadnje strožje direktive, škoda pa nepopravljiva. Še dodatna nevarnost je, ker se nahaja na potresnem območju. 

Z vprašljivimi pristojnostmi, z neupoštevanjem vseh strokovnih mnenj in brez strokovne celovite presoje vplivov na okolje, se gradi kanal C0 za odplake nad enim najpomembnejših teles podzemne vode na Ljubljanskem polju, virom pitne vode za več kot 300 000 prebivalcev Ljubljane in okolice. Nad lastniki zemljišč pa se dogaja nasilje, odgovorni  pa si zatiskajo oči pred velikim tveganjem, ki lahko na krajši ali daljši rok onesnaži vodo z mikroorganizmi, nevarnimi bakterijami in hormonskimi motilci. 

Revizija postopkov pri umeščanju kanala C0 je ugotovila, da ni nobene garancije, da ne bo prišlo do onesnaženja pitne vode.  Puščanje kanalizacije je dopuščeno tudi po standardih za kanalizacije. Še vsaka kanalizacija pušča.

Zato menimo, da je gradnja kanala C0 namerno tveganje za onesnaženje pitne vode za glavno mesto Slovenije in s tem okolijski kriminal najširšega pomena.  

2. Zaradi vseh nepravilnosti se kaže tudi sum na kršitev človekovih pravic in sicer:

– dela se izvajajo brez zakonito izvedene organizacije gradbišča na delovišču trase kanala CO; 

– nezakonito poseganje na tujo lastnino je dokazano, ker izvajalec nima pridobljenih soglasij za posege izven trase, na sodiščih pa s tem v zvezi potekajo pravni spori; 

– lastniki zemljišč ne morejo dostopati do svojih njiv in opraviti nujno potrebna spomladanska kmetijska opravila; 

– nasilja nad nenasilnimi lastniki zemljišč na njihovih zemljiščih, ki branijo svojo ustavno pravico do lastnine, je kot  sredstvo za izvajanje pogodbenih del v nasprotju s pogodbo med RS in EU;

Zeleni Slovenije zahtevamo, da se projekt gradnje kanala CO takoj ustavi,  dokler Policija in Tožilstvo ne opravita  celovitega  pregleda projekta vključno s pravilnim potekom in zaporedjem  vseh postopkov, dovoljenj in soglasij in prvimi ugotovitvami Firme Jaspers, ki je pregledala projekt za EU sredstva in je  baje  zahtevala  celovito presojo, ki pa je ni bilo, ker je baje ministrstvo dalo garancijo na denar in je Jaspers opustil vztrajanje.

Zelenim Slovenije ni vseeno kaj bomo zapustili našim zanamcem. S podnebnimi spremembami in trenutno politično situacijo v Evropi in svetu, je grožnja tako velika, da terja takojšnjo obravnavo. 

Glede na to, da je že bilo podanih več indicev in aktivnosti v Državnem zboru, vam pošiljamo še nekaj prilog, ki naše pisanje tudi dokazujejo. 

Zeleni Slovenije


Priloge