Edvard Kadič

Po pisanju portala Siol.net (vir) je GEN-I Roberta Goloba pogodbo s podjetjem SEE M. & C., ki ga je ustanovila in dolgo vodila Vesna Vuković (danes novinarka portala Necenzurirano), sklenil že leta 2019.

To je pokazala odločitev informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, ki je uredništvo portala Siol.net danes obvestila, da javnost nima pravice izvedeti, zakaj je Golobov GEN-I temu podjetju v več letih nakazal skupaj 103 tisoč evrov.

GEN-I in Robert Golob pa zadnje mesece nista bila pripravljena razkriti razlogov plačil podjetju. Podjetje Vesne Vuković pa je bilo tudi na plačilni listi podjetja bodočega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. (Siol.net)

Zadnje nakazilo v višini 3.660 evrov je bilo letos. GEN-I ob podpisu pogodb in aneksov ni bil v pretežni lasti države. To je informacijska pooblaščenka navedla kot razlog, zakaj javnost ne sme izvedeti za razloge nakazil podjetju novinarke portala Necenzurirano. 

Zlom demokracije?

Gre za precedenčni primer, ki uvaja novo prakso v razmerja pravic javnosti do obveščenosti. Bolje rečeno, Gen-I je skozi to odločbo novinarjem odvzel pomemben del vloge varuha demokracije.

Bolje rečeno, Gen-I je skozi to odločbo novinarjem odvzel pomemben del vloge varuha demokracije.

Zakaj javnost ne sme izvedeti, kam je denar nakazovalo podjetje, ki je danes v javni lasti?

Informacijska pooblaščenka pravi, da zato, ker takrat podjetje ni bilo v državni lasti. Točneje, ni bilo v pretežni javni lasti. Iz tega lahko sklepamo, da novi lastnik podjetja nima pravice vedeti za dejavnosti, ki so se dogajale, preden je postal lastnik. Kdo pa je novi lastnik?

Saj gre vendar za podjetje v javni lasti, katerega lastnik je javnost tj. upravičenci do informacij javnega značaja!

Pot, ki jo pravkar (načrtno?) tlakuje informacijska pooblaščenka, je bližnjica v temo cenzure. Nič več in nič manj.

Če jutri javno podjetje nekega novinarja z denarjem zalije skozi svojo manjšo (podrejeno) družbo, ki je v večinski zasebni lasti, javnost nima več pravice vedeti, kam je šel denar?

Ali še bolje, politika enostavno kupi zasebno podjetje, ki se je ukvarjalo s političnim aktivizmom. Zaposlene aktiviste kot nov lastnik zaščiti z javnim denarjem (za odvetnike, odškodnine itd.), javnost pa nima pravice vedeti, kaj se je dogajalo pred tem?

Ustavite vlak, dokler ne bo prepozno. To ni več hec.

Edvard Kadič

PS: Kaj so informacije javnega značaja?

Informacije javnega značaja so tiste, ki izvirajo iz delovnih področij organov. Torej vse informacije, ki nastajajo pri poslovanju organa (dokumenti, zadeve, dosjeji, registri, evidence ali dokumentarna gradiva), in so jih organi sestavili sami, v sodelovanju z drugimi organi ali so jih dobili od drugih oseb. Informacija javnega značaja torej obstaja takrat, kadar so hkrati izpolnjeni 3 kriteriji:

  1. informacija izvira iz delovnega področja organa;
  2. organ z informacijo razpolaga;
  3. informacija se nahaja v materializirani obliki.

Vir: Spletna stran informacijskega pooblaščenca (TUKAJ)