Znana imena petih predstavnikov zaposlenih v novi Svet RTV

ByA.K.

25. februarja, 2023

Znana imena petih izvoljenih predstavnikov zaposlenih v novi Svet RTV Slovenija

Volilna komisija na RTV Slovenija je sporočila imena petih izvoljenih predstavnikov zaposlenih za novi Svet RTV Slovenija. Od sedemnajstih članov sveta je tako znanih štirinajst imen.

Kot predstavnik zaposlenih za informativne dejavnosti je bil na volitvah v četrtek izvoljen Gregor Drnovšek, kot predstavnik kulturnoumetniške dejavnosti Aleksander Hribar, kot predstavnik razvedrilno-športne dejavnosti Boštjan Ogris, kot predstavnik za tehniko Robert Pajek in kot predstavnik zaposlenih za digitalni razvoj Luka Zebec.

Po novem ima Svet RTV Slovenija sedemnajst članov. Šest predstavnikov imenujejo zaposleni na RTV Slovenija. Pet jih za štiriletni mandat izvolijo na neposrednih volitvah. pri slednjem se upošteva zastopanost dejavnosti znotraj RTV Slovenija. Enega člana imenuje Svet delavcev, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki zaposlenih.

Po novem zakonu 11 predstavnikov javnosti imenuje deset različnih institucij in krovnih organizacij.

Italijanska in madžarska narodna skupnost imenujeta po enega predstavnika, predsednica republike imenuje predstavnika verskih skupnosti na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim.

Druge institucije in organizacije (SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite, Informacijska pooblaščenka, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, Varuh človekovih pravic, krovna organizacija invalidskih organizacij) na podlagi javnega poziva organizacijam civilne družbe imenujejo člane sveta s področij znanosti in umetnosti, kulture, športa, informacijske družbe in medijev, varstva okolja in narave, varstva človekovih pravic in invalidov.

Nova imena

V novi Svet RTV Slovenija je tako Nacionalni svet za kulturo za obdobje dveh let na predlog Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev s področja avdiovizualnega sektorja imenoval novinarja Igorja Prassla, na predlog Slovenskega narodnega gledališča Maribor pa gledališkega in radijskega režiserja Aleša Novaka.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je na predlog Znanstvenoraziskovalnega sveta SAZU-ja za člana sveta imenovala filozofa Tadeja Troho.

Svojega predstavnika je imenoval tudi izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je za to funkcijo izbral nekdanjega kajakaša Andraža Vehovarja.

Svet delavcev RTV Slovenija je izvolil nekdanjo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV-ja Ilinko Todorovski.

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja je imenoval direktorico okoljske nevladne organizacije Umanotera Gajo Brecelj.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je izmed predlaganih predstavnikov registriranih verskih skupnosti izbrala predstavnico Evangeličanske cerkve Klaudijo Sedar.

Varuh človekovih pravic je za člana sveta iz vrst nevladnih organizacij s področja varstva človekovih pravic izbral direktorja CNVOS-a Gorana Forbicija. Informacijski pooblaščenec je imenoval novinarko Špelo Stare.

Svet RTV Slovenija konstituiran, a še ne sme delovati

Novi svet RTV Slovenija je bil v skladu s členi novele zakona o RTV Slovenija, ki jih ustavno sodišče ni začasno zadržalo, konstituiran že v četrtek, potem ko je bilo imenovanih štirinajst članov, torej več kot polovica. Vendar pa so ustavni sodniki s sklepom o zadržanju treh drugih členov novele zakona odločili, da novi svet do njihove končne odločitve ne sme delovati.

Vir Foto: RTV

Ne spreglejte…

Ustavno sodišče je s petimi glasovi za in tremi proti zadržalo zakon o RTV

Ustavno sodišče je odločilo o zakonu o RTV Slovenija. Ustavno sodišče je sklep, da se zakon do končne odločitve US zadrži, sprejelo s petimi glasovi za in tremi proti.

“Izvrševanje prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 23. člena ter 24. in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži,” so sporočili Ustavnega sodišča RS… več tukaj.