ZPIZ napoveduje najvišjo uskladitev pokojnin od leta 1992

ByA.K.

19. februarja, 2024
Foto: Freepik

ZPIZ napoveduje najvišjo uskladitev pokojnin od leta 1992

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je objavil, da bodo pokojnine in drugi prejemki od 1. januarja 2024 redno usklajeni za 8,8 odstotka, kar predstavlja najvišjo posamezno uskladitev pokojnin od junija 1992. To je tudi najvišja letna uskladitev po letu 2001. Zagotovljena pokojnina se bo tako povišala na 748,27 evra.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se redna uskladitev opravi enkrat letno, in sicer ob izplačilu pokojnin za mesec februar na podlagi podatkov o rasti povprečne mesečne bruto plače (60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji (40 odstotkov) preteklega leta glede na predhodno leto, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS)… več na Senior24.

Ne spreglejte…

Pogosto vprašanje: Kaj vpliva na višino pokojnine?

Višina pokojnine je ključno povezana z več dejavniki, med katerimi izstopata pokojninska osnova in dopolnjena pokojninska doba. Pokojninska osnova predstavlja temelj za določitev odmernega odstotka, ki vpliva na končno višino starostne pokojnine.

Kako se določi pokojninska osnova?

Pokojninska osnova se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz najugodnejših zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja od leta 1970 naprej, pri čemer so vključeni tudi plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri tem se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora izračunati vsa razpoložljiva mesečna povprečja osnov iz zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja in zavarovancu odmeriti pokojnino od najugodnejšega povprečja, ki predstavlja pokojninsko osnovo. Za izračun se upoštevajo tudi predhodno sporočeni podatki o plačah ali zavarovalnih osnovah… več tukaj.

[Foto: Freepik]