Župani opozarjajo na porast kriminala med mlajšimi Romi in pomanjkanje vladnih ukrepov

Novo Mesto [Foto: Wikipedia/Marko Pirc /https://www.flickr.com/photos/markopirc]

Župani opozarjajo na porast kriminala med mlajšimi Romi in pomanjkanje vladnih ukrepov

Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja so se zbrali v Novem mestu, kjer so ponovno razpravljali o romskih vprašanjih in opozorili na vse slabše razmere na tem področju. Po njihovih besedah država ne ukrepa dovolj za zajezitev nasilja in kriminala, ki ga povzročajo nekateri pripadniki romske skupnosti.

Novomeški župan Gregor Macedoni je poudaril, da je bilo današnje srečanje posledica nedavnih dogodkov in pomanjkanja sistemskih rešitev. Spomnil je na lanski zakonodajni paket, ki ga je vlada zavrnila, kljub obljubam, da bo do konca leta pripravila svoje predloge. “Namesto tega danes ugotavljamo, da predlogov ni, da se zadeve ne rešujejo in da se problematika še naprej slabša,” je dejal Macedoni po sestanku.

Macedoni je izpostavil potrebo po spremembah zakonodaje, ki bi preprečevale popuščanje Romom, katerih otroci ne obiskujejo šole. “Le na ta način bomo dosegli dvig izobrazbene ravni Romov,” je poudaril. Prav tako je izpostavil enako obravnavo kazni za vse in potrebo po merjenju učinkovitosti državnih ukrepov. “V tem trenutku je žogica na strani države, ki se je zavezala reševati te težave. Mi pa ne bomo nehali opozarjati na to, da so razmere resnično problematične,” je dodal.

Župan Krškega Janez Kerin je izpostavil, da napredka na področju reševanja romskih vprašanj ne opaža, težave pa se celo povečujejo. Zato tudi on poziva k nujnim sistemskim rešitvam.

Porast kriminala med mlajšimi Romi

Šentjernejski župan Jože Simončič je opozoril na porast kriminala med mlajšimi Romi, predvsem na javnih mestih, kot so parkirišča, cerkve, kulturni domovi in parki. “Zabeležili smo več primerov izseljevanja, ogrožanja prometa in varnosti. Ljudje se zato čutijo negotove in nezavarovane. Policija sicer ukrepa, vendar ima premalo pristojnosti,” je poudaril Simončič.

Župani po njegovih besedah nimajo dovolj vzvodov za ukrepanje, medtem ko država kaže premalo volje za reševanje teh težav. “Če država ne obvladuje javnega reda, je to zelo slab signal,” je opozoril Simončič in dodal, da bi brez ukrepov lahko prišlo do samoorganiziranja ljudi, kar ni zaželeno.

Župan Škocjana Jože Kapler je navedel nekaj konkretnih primerov nasilja, pri čemer je izpostavil, da trenutne razmere sporočajo, da lahko vsak počne, kar želi. Opozoril je, da bi se ljudje lahko samoorganizirali, če ne bo prišlo do ustreznih rešitev.

Županja Metlike Martina Legan Janžekovič je opozorila na primer nasilja med majsko prireditvijo Vinska Vigred. Izrazila je pričakovanje, da bo država s sistemskimi ukrepi začela urejati to področje. “Nedopustno je, da smo kot večina talec manjšine, katerih prihodki in pravice niso v sorazmerju z njihovimi dolžnostmi,” je dejala Legan Janžekovičeva.

Župani so enotni, da so potrebni nujni in učinkoviti ukrepi države za reševanje romske problematike, saj so trenutne razmere nevzdržne.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Wikipedia/Marko Pirc /https://www.flickr.com/photos/markopirc