Zveza organizacij pacientov: Ustanovitev agencije za kakovost v zdravstvu je nujna

ByAna Koren

18. septembra, 2023
Zdravstvo [Foto: Pexels]

Zveza organizacij pacientov: Ustanovitev agencije za kakovost v zdravstvu je nujna

Zveza organizacij pacientov Slovenije poudarja nujnost ustanovitve nacionalne agencije za kakovost in varnost v zdravstvu ob sprejemu novega zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Predlagajo, da agencija zbira in objavlja podatke o izkušnjah pacientov ter izidih zdravljenja. Osnutek zakona bi moral biti pripravljen do 15. oktobra, pri čemer Zveza upa, da bo zakon sprejet še letos. Podpredsednik Zveze Franci Gerbec je izrazil upanje, da sta vlada in ministrstvo odločena pripraviti zakon, ki bo vključeval tudi pripombe in predloge, posredovane na osnutek zakona iz leta 2016.

Gerbec je predlagal, da bi nova agencija morala zbirati podatke o izkušnjah pacientov in izidih zdravljenja z vprašalniki Prems in Proms, ki bi morali biti dostopni vsem. Zveza je ministrstvu predlagala tudi vzpostavitev enotnega spletnega portala za kakovost in varnost. Po sprejetju zakona Zveza upa, da se bo začelo izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju kakovosti in varnosti.

Miran Rems z Zdravniške zbornice Slovenije je dodal, da si tudi na zbornici želijo ustanovitve neodvisne agencije, ki bi zagotovila kakovost v zdravstvu. Gregor Cuzak, generalni sekretar Zveze, je poudaril, da mora imeti agencija ustrezna pooblastila in pristojnosti za sankcioniranje nesprejemljivih vedenj.

Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov je bilo poudarjeno, da je Slovenija šele na začetku procesa izboljšanja varnosti pacientov. Gerbec je poudaril pomen organiziranega vpliva pacientov na izboljšanje kakovosti in varnosti. Cuzak je spodbujal bolnišnice in zdravstvene domove k ustanovitvi sosveta uporabnikov svetovalnega organa, ki združuje paciente, invalide in upokojence. Po mnenju Cuzaka sosvet poveča kredibilnost in relevantnost oskrbe.

vir Foto: Pexels Portal24