Veljati prenehajo štirje sklepi Vlade Republike Slovenije z dne 30. decembra 2021. Z njimi so bila sprejeta obrazložena mnenja, v skladu s 5. odstavkom 16. člena Zakona o državnem odvetništvu, glede priprave in vložitve tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih javnih shodih.

Posegi v ustavno pravico so dopustni le izjemoma

Posegi v ustavno pravico so dopustni le izjemoma: poseg mora biti nujen in sorazmeren (varnost države, javna varnost, varstvo pred nalezljivimi boleznimi). Vse to ob strogi presoji sorazmernosti, pri čemer mora biti legitimen cilj jasno določen v zakonu. Zgolj formalna pomanjkljivost (neprijava shoda) ne utemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije. Takšna sankcija pomeni “chiling efect”, ki pa je po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice nedopustna (prekomerna) omejitev pravice do zbiranja. Formalna pomanjkljivost (neprijava shoda) je že sankcionirana s prekrškovno sankcijo (globo), ki je bila s strani policije tudi izrečena. Državni ukrepi onkraj te zakonsko določene sankcije so nezakoniti. Zato pomenijo nedopustno omejevanje pravice do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj iz 42. člena Ustave Republike Slovenije.

Priporočilo

29. marca 2022 je Ministrstvo za notranje zadeve prejelo priporočilo delovne skupine Državnega odvetništva za opredeljevanje do pravnih vprašanj, ki se odpirajo v zvezi s tožbami na plačilo stroškov policije na shodih. V njem navajajo tako argumenti kot zaključki. Priporočilo gre v smeri obstoja možnosti, da bi sodišče vložene tožbe glede izterjave stroškov policije, nastalih na neprijavljenih shodih, lahko tolmačilo kot nedopusten poseg v konvencijsko pravico do svobode izražanja in združevanja. Ta je zagotovljena po 11. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Lahko bi se tolmačilo tudi kot kršitev ustavne pravice do mirnega zbiranja in združevanja iz 42. člena ustave Republike Slovenije. Delovna skupina Državnega odvetništva je svetovala Ministrstvu za notranje zadeve, da se nove tožbe ne vlagajo, že vložene tožbe pa umaknejo.

Predlog

V aprilu in maju 2022 je državna odvetnica podala dva predloga (v zvezi z dvema že realiziranima sklepoma vlade iz leta 2021) za umik že vloženih tožb. Ocenila je, da pojasnila Ministrstva za notranje zadeve in Policije ne utemeljujejo tožb. Prosila je za soglasje za umik vloženih tožb. Ministrstvo za notranje zadeve je na ta poziv odgovorilo šele s prihodom novega vodstva in podalo soglasje za umik tožb.

Vir: MNZ RS

Foto: STA

By A.K.

Komentar: